Výroba mince, medaile, zlatý dukát Rudolf II vz 1603 – Primák 2012

Výroba zlatého dukátu, pamětní medaile, umělecké repliky podle vzoru zlaté mince RUDOLF II – 1603

Obsah:
Emitent – NUMISMATIKA TŘEBOŇ
RUDOLF II *1552 +1612 – císař, král, arcivévoda
Zadání k výrobě zlatého dukátu – POPIS
VZOR – předloha DUKÁT RUDOLF II – 1603
První model – Vitanovský 2010
Druhý vzor – Primák 2012 rozdíly
VÝROBA DUKÁTU
Raznice, upravy, opravy RAZNIC na mince
Nástroje na ražbu
Zlato, příprava, válcování STŘIHÁNÍ ZLATA
Zkušební ražba, odražky, cín, měď, mosaz
První ražba ZKUŠEBNÍ Au999
První ražba zlaté dukáty
Číslování dukátů 01-99
Pamětní dukát Rudolf II – 2012 – certifikát
Pamětní dukát Rudolf II – balení

Emitent – NUMISMATIKA TŘEBOŇ

Společnost NUMISMATIKA TŘEBOŇ působí od roku 2010 co by poradce, obchodník s numismatikou specializující se zejména na mince, medaile které se váží zejména na území a předchůdce České republiky.

RUDOLF II *1552 +1612 – císař, král, arcivévoda

Rudolf II. Habsburský (18. července 1552, Vídeň20. ledna 1612, Praha) byl římský císař, uherský, český, chorvatský král a rakouský arcivévoda z dynastie habsburské.

Byl posledním habsburským panovníkem a také posledním v hodnosti císaře Svaté říše římské, kdo učinil z Prahy své sídelní město. Jako milovník umění, mecenáš a podporovatel věd přispěl k velkému kulturnímu rozkvětu českých zemí a jejich živým stykům s cizinou v závěrečné, manýristické epoše renesance – ta je po něm v českém prostředí nazývána doba rudolfinská a je řazena k vrcholným periodám starších českých dějin.

Z hlediska politiky to však úspěšný vládce nebyl, což bylo dáno jednak složitými osobními dispozicemi (duševní labilitou, s postupně se zhoršujícím průběhem) a jednak stoupajícím celoevropským napětím mezi protestanty a katolíky, což byl základní spor i v českém prostředí, jejž Rudolf nedokázal nijak vyřešit. V samém závěru vlády pak čelil intrikám svého bratra Matyáše, jemuž byl nucen postoupit (1608) vládu v Uhrách, Rakousích a na Moravě a aby se vůbec udržel na trůnu, musel českým a slezským protestantům vydat majestáty, jimiž potvrzoval svobodu vyznání pro luterány, starokališníky a české bratry. Marný pokus zvrátit tyto koncese s vojenskou pomocí svého bratrance Leopolda (1611) vedl nakonec k jeho nucené abdikaci ve prospěch Matyášův.
Více viz Wikipedie / Rudolf II

Rudolf II a mincovnictví
Po smrti otce Maxmiliána II. nastoupil Rudolf II. na trůn v Čechách do celkem stabilního měnového prostředí. Završená měnová reforma započatá Maxmiliánem II. byla v celku úspěšná. Podařilo se mu z peněžního trhu vytlačit většinu drobných zahraničních minci. Většinovým oběživem v Čechách se staly domácí bílé a malé groše.
Císař Rudolf II. jako velký milovník umění si zakládal na reprezentativnosti vlastních mincí.
Velkou novinkou v českém mincovnictví rudolfínské doby představovala ražba velkých mincí. Byly to násobky stříbrných tolarů (dvoutolary až čtyřtolary) a násobky dukátů (dvoudukáty až desetidukáty). Tyto ražby plnily hlavně reprezentační úlohu a byly vydávány v nevelkém počtu.

Zadání k výrobě zlatého dukátu – POPIS

Společnost NUMISMATIKA TŘEBOŇ vznesla požadavek na výrobu 400 kusů zlatých pamětních medailí k památce 400 let, co zemřel 20.01.1612 v Praze RUDOLF II římský císař, uherský, český, chorvatský král a rakouský arcivévoda z dynastie habsburské.
Pamětní medaile, zlatý dukát po vzoru zlaté mince dukátu Rudolfa II z roku 1603, ale ve zmenšené podobě ve velikosti 1. dukátu, tedy necelých 20mm. Přičemž prvních 100ks bude číslovaných a dalších 300 bez čísel.

Vzor – předloha DUKÁT RUDOLF II – 1603

Jako vzor, předloha k výrobě pamětního dukátu byl použitý jako předloha DESETI dukát Rudolfa II z roku 1603, který byl vydražený v aukci Aurea 3.12.2011 za cenu 2.515.000,-Kč.

První model – Vitanovský 2010

Podle zlatého dukátu Rudolfa II z roku 1603 vytvořil první model medailér Vitanovský v roce 2010.
První medaile vzor Vitanovský 2010 byla stříbrná o průměru 37mm a s hmotností 1oz, tedy 31,1g. V levé části nad ramenem je podpis autora „V 2010 R“

Později byl ražený ve stejném průměru i zlatý odražek, který místo podpisu autora měl již jen rytinu 999/9.

Druhý vzor – Primák 2012 rozdíly


Druhý vzor 2012 již dále tvořil Primák a jako výchozí předlohy použil:
– originál 10 dukát Rudolf II z roku 1603 (aukce Aurea)
– replika model Vitanovský 2010, průměr odražku 75mm
– dostupné erby a fotografie dalších mincí
Výslednou kompilací pak vytvořil hrubý vzhled na velmi zmenšený průměr 20mm, pro raznici prvních zkušebních odražků. Pak z papíru a monitoru se porkočil na frézu, kde se frézovala první raznice.

Raznice, upravy, opravy RAZNIC na mince


První raznice jsou ještě nezakalené, proto je možné ražit první odražky pouze v cínu, či jiném měkém materiálu, při práci se modně používá modelína na obtisk pro lepší posouzení kde co se má opravit.
Následně se prvotní raznice zakalí a vytvoří se MATRICE, která se zase čistí v ploše a provede se zkušební základní ražba
Z této první negativní raznice se pak vytvoří matrice, tedy obrácená raznice, kde vzor je vytlačená nahoru, někdy se používá výraz originál. Na matrici se provedou opravy, upravy, pak se zakalí a opět vytvoří další raznice a to již finální raznice.
Po retušování, čištění se mohou udělat zkušební odražky z cínu, pak je na stole několik nástrojů, raznice, matrice, přední, zadní, odražky, nákresy, až do doby kdy je vše vyčištěné.
Pak se dělá první zkušební ražba z měkého obecného kovu, většinou měď, pak stříbro až zlato.

Nástroje na ražbu


Ze všech nástrojů pro ražbu zlatých dukátů jsou potřebné 3 nástroje a to:
– finální raznice averz, reverz
– a tzv. razící kroužek,
do kterého se vkládá kovový střižek (polotovar, kovové kolečko) ze stříbra, či zlata, kdy je vše připravené pro první zkušební ražbu. Ostatní předchozí vyrobené nástroje zůstávají pro jistotu, kdyby se něco pokazilo, že se dá vrátit o pár kroků zpět.

Zlato, příprava, válcování STŘIHÁNÍ ZLATA


Odlévání ryzího zlata Au999 do slitku, z kterého se pak válcuje plech.

Tyto mince, medaile se tedy razí metodou v kroužku, kdy je potřeba dou raznic (Averz, reverz) a razícího kroužku v kterém je vložený kulatý střižek mezi raznice. Tento střižek musí mít vhodný průměr, tloušťku a vše tak aby to odpovídalo požadované hmotnosti a to v našem případě minimálně 3,49g, což je tloušťka materiálu asi 0,5mm.
Proto tento rozměr a tloušťku je důležité nejprve roztahit materiál, ten pak vyválcovat na patřičnou tloušťku a následně z plechu vysekat kolečka.

Zkušební ražba, odražky, cín, měď, mosaz

Když už máme připravené raznice, kulaté střižky (polotovary na mince) tak můžeme udělat první zkušební ražbu z mědi, aby se posoudilo, zda jsou všechny detaily správně vytlačené, vyražené, že mince má správný tvar a zda nejsou někde chyby které se za celou dobu všech procesů přehlédly, nebo se projevily až nyní v záverečné zkušební ražbě.
Většinou se chyby nenajdou, ale může to byýt maličkost jako nedotažené písmenko, či málo hluboká perlička, což se většinou dá opravit. Ale může to být i chybějící písmenko, detail a vše se musí dělat znova, nebo se může objevit technická chyba, jako špatně připravený materiál, nebo špatně zakalený nástroj, velká či malá vůle nástrojů a vše se dělá znova, či může dojít až k prasknutí nástrojů, raznic a to je pak rána a nebezpečná střela jak střepiny od granátu.
To vše je mnoho kroků v ruční kusové, maloseriové výrobě s uměleckým zaměřením, oproti technicky dokonalým procesům řízených zejména z počítačů, kdy nakonec rozdíl je patrný na provní pohled co je ruční práce a co je jak razítko z CNC mašiny.
Pak přijde chvála a čest zlatým českým ručičkám.

První ražba ZKUŠEBNÍ Au999

První zkušební ražba z 24kt ryzího zlata Au999. Testovala se tloušťka materiálu, pro dosažení správné hmotnosti, povrch i puncování laserem, ale i ručně. Ukázka prvního dukátu s číslem 01, fotografie chyboražeb z různých úhlů a při různém osvícení.


Zkušební ražba
čísla 01 až 10 – státní punc laserem
čísla 12 až 14 – státní punc ražený

První ražba zlaté dukáty

Komplet serie ražby zlatých dukátů Rudolf II vzor 1603 jsou v počtu 99 kusů z ryzího zlata a číslice 00 je jako první ostrý odražek plné serie.
Zkušební / plná ražba
Jaký je tedy rozdíl mezi zkušební ražbou a plnou ražbou ? Zásadní rozdíl byl v umístnění pořadové číslice ražby. Zatím co zkušební ražba měla 21 mincí, tedy 01-21, pak ostrá plná ražba měla 100 mincí s pořadím 00 až 99.
Zkušební ražba 01 až 21, číslo mezi nohama císaře
Plná ražba 00 až 99, pořadové číslo je u nevé nohy ve spodní části mi

Fnce,OTO galerie -výroba zlatého dukátu


← Předchozí Příspěvek

Další Příspěvek →

Nákupní košík