Výroba mince, medaile, zlatý dukát Rudolf II vz 1603 – Primák 2022

Zlatá pamětní medaile, zlatý dukát vzor „RUDOLF II – 1603“
Autorský popis, jak se vyráběla tato mince (medaile)  dále odkaz na eShop s nabídkou tohoto produktu.
Medaile (mince) Rudolf II PRIMAK.cz / výroba
Medaile Rudolf II eShop PRIMAK.cz / 20mm – 1.dukát
Medaile Rudolf II eShop PRIMAK.cz / 50mm – 20.dukát

 

Menu:

Autor, ražba, partner emitent – Primák + NUMISMATIKA TŘEBOŇ
RUDOLF II *1552 +1612 – císař, král, arcivévoda
Zadání k výrobě zlatého dukátu
VZOR – předloha DUKÁT RUDOLF II – 1603
První model – Vitanovský 2010
Druhý vzor – Primák 2022 rozdíly
Dukáty RUDOLF II – průměry 20 až 75mm
Zlato, příprava, válcování STŘIHÁNÍ ZLATA
1.dukát – 20mm – raznice, návrhy, upravy
1 dukát – Od zkušební ražby až po první serii
1 dukát – Číslování dukátů, certifikáty a balení
eShop – 20mm – 1.dukát – Rudolf II – prodej
20.dukát – 50mm – raznice, návrhy, upravy
eShop – 50mm – 20.dukát Rudolf II – prodej
FOTO galerie -výroba zlatého dukátu  

Autor, ražba – Primák + NUMISMATIKA TŘEBOŇ – partner emise 1.dukátu

Slavomír PRIMÁK
je vedoucím projektu, autorem repliky, zajišťoval ražba, výroba nástrojů.
NUMISMATIKA TŘEBOŇ
Tato společnost byla polovičním partnerem 1. emise 1.dukátů. Numismatika Třeboň působí od roku 2010 co by poradce, obchodník s numismatikou specializující se zejména na mince, medaile které se váží zejména na území a předchůdce České republiky.

 

RUDOLF II *1552 +1612 – císař, král, arcivévoda

Rudolf II. Habsburský (18. července 1552, Vídeň20. ledna 1612, Praha) byl římský císař, uherský, český, chorvatský král a rakouský arcivévoda z dynastie habsburské.

Byl posledním habsburským panovníkem a také posledním v hodnosti císaře Svaté říše římské, kdo učinil z Prahy své sídelní město. Jako milovník umění, mecenáš a podporovatel věd přispěl k velkému kulturnímu rozkvětu českých zemí a jejich živým stykům s cizinou v závěrečné, manýristické epoše renesance – ta je po něm v českém prostředí nazývána doba rudolfinská a je řazena k vrcholným periodám starších českých dějin.

Z hlediska politiky to však úspěšný vládce nebyl, což bylo dáno jednak složitými osobními dispozicemi (duševní labilitou, s postupně se zhoršujícím průběhem) a jednak stoupajícím celoevropským napětím mezi protestanty a katolíky, což byl základní spor i v českém prostředí, jejž Rudolf nedokázal nijak vyřešit. V samém závěru vlády pak čelil intrikám svého bratra Matyáše, jemuž byl nucen postoupit (1608) vládu v Uhrách, Rakousích a na Moravě a aby se vůbec udržel na trůnu, musel českým a slezským protestantům vydat majestáty, jimiž potvrzoval svobodu vyznání pro luterány, starokališníky a české bratry. Marný pokus zvrátit tyto koncese s vojenskou pomocí svého bratrance Leopolda (1611) vedl nakonec k jeho nucené abdikaci ve prospěch Matyášův.
Více viz Wikipedie / Rudolf II

Rudolf II a mincovnictví
Po smrti otce Maxmiliána II. nastoupil Rudolf II. na trůn v Čechách do celkem stabilního měnového prostředí. Završená měnová reforma započatá Maxmiliánem II. byla v celku úspěšná. Podařilo se mu z peněžního trhu vytlačit většinu drobných zahraničních minci. Většinovým oběživem v Čechách se staly domácí bílé a malé groše.
Císař Rudolf II. jako velký milovník umění si zakládal na reprezentativnosti vlastních mincí.
Velkou novinkou v českém mincovnictví rudolfínské doby představovala ražba velkých mincí. Byly to násobky stříbrných tolarů (dvoutolary až čtyřtolary) a násobky dukátů (dvoudukáty až desetidukáty). Tyto ražby plnily hlavně reprezentační úlohu a byly vydávány v nevelkém počtu.

 

Zadání k výrobě zlatého dukátu

Slavomír Primák
dělal na projektu replik mincí RUDOLFA II již delší dobu na více rozměrech a materiálech.
NUMISMATIKA TŘEBOŇ
vznesla požadavek na výrobu 400 kusů zlatých pamětních medailí k památce 400 let, co zemřel 20.01.1612 v Praze RUDOLF II římský císař, uherský, český, chorvatský král a rakouský arcivévoda z dynastie habsburské.
Zadání:
1, vyrazit pamětní zlatý 1.dukát podle vzoru zlaté mince Pětidukátu Rudolfa II z roku 1603,
2, velikost, průměr 20mm podobě ve velikosti 1. dukátu, ikdyž předloha 5dukát má 40mm
3, počet prvních 100ks číslovaných a pak dalších 300 bez čísel.
Ve finále však NUMISMATIKA TŘEBOŇ nakonec odebrala jen asi 50ks číslovaných 1dukátů z plánovaných 99ks a od projektu odstoupila.
DALŠÍ MEDAILE
s motivem RUDOLFA II o různých průměrech, materiálech a hmotnostech dělal pak dále Slavomír PRIMÁK již bez Numismatiky Třeboň.

 

Vzor – předloha DUKÁT RUDOLF II – 1603

Jako vzor, předloha k výrobě pamětního dukátu byl použitý DESETI dukát Rudolfa II.
Autorem těchto dukátů byl Jan Konrád Greuter, jež pracovla pro císaře asi od roku 1602.
Pražskou mincovnu od roku 1601 vedl Jan Lasanz z Friedenecku.
Dukátové mince měli průměr 23mm a hmotnost 3,5g a 5dukátové, 10dukátové mince pak průměr 40mm.
Jednodukátových zlatých mincí bylo raženo několikset tisíc kusů. Přesný počet vyražených mincí není znám, neboť mincovna měla nedostatek zlata a stříbra, proto se v některých letech mince nerazili, ale v posledních letech života císaře se velké mince razili každý rok.

10dukát z roku 1603, vydražený v aukci Aurea 3.12.2011 za cenu 2.515.000,-Kč.

5dukát Rudolf II z roku 1606, vydražený 22.11.2019 na aukci MachoChlapovič za 7.300.000,-Kč.

Tento 5dukát z roku 1605 byl vydražený v Dorotheu ve Vídni 18.11.2020 za 10.500.000,-Kč.

 

Dukát Rudolfa II – popis a opis

Zlatá pamětní medaile, zlatý dukát vzor RUDOLF II 1603 vyrobený podle předlohy, vzoru 5 a 10dukátu z roku 1603.
Mediale má z obou stran stejný perlovec.
Hrana je vroubkovaná, stejně jako klasické dukátové předlohy, také průměr, ryzost a hmotnost odpovídá standardu.
Na přední straně je postava císaře, na zadní straně je znak císařství a na obou stranách je ve zkrácené podobě opis jeho titulů, což v překladu znamená:
Rudolf II., z vůle Boží římský císař, vždy vznešený německý, uherský a český král, arcivévoda rakouský, vévoda burgundský, markrabě moravský.

Averz
Stojící císař RUDOLF II v brnění s korunovačními klenoty.
Na pravé straně je erb uherského království
Na levé straně je erb českého království.
Okolo je kruhový opis zkratek titulů císaře Rudolfa II., což v plném znění znamená:
RUDOLPHUS II D(ei) G(racia) R(omanorum) I(mperator) S(emper) A(ugustus) G(ermania) HU(ngaria) BOE(mia) REX
Opis:
RVDOLPHVS * II * DG * R * I *** S * A * G * HV * BOE * REX
Ve spodní části je jméno medailéra, pořadové číslo a puncovní značky.

Reverz
Znak císařství, tedy dvojhlavá říšská orlice, s císařskou korunou a na prsou má půlené erby rakouský a burgunský.
Okolo je kruhový opis pokračování zkratek titulů a to:
ARCHID(ux) AUSTRI(ae) DUX BURGUND(iae) MAR(chionis) MOR(aviae)
Opis:
ARCHID * AVSTRI * DUX * BURGUND * MAR * MOR * 1603

 

První model – Vitanovský 2010

Podle zlatého dukátu Rudolfa II z roku 1603 vytvořil první model medailér Vitanovský v roce 2010.
První medaile vzor Vitanovský 2010 byla stříbrná o průměru 37mm a s hmotností 1oz, tedy 31,1g. V levé části nad ramenem je podpis autora „V 2010 R“

Později byl ražený ve stejném průměru i zlatý odražek, který místo podpisu autora měl již jen rytinu 999/9.

 

Druhý vzor – Primák 2012 rozdíly


Druhý vzor 2012 již dále tvořil Primák a jako výchozí předlohy použil:
– originál 10 dukát Rudolf II z roku 1603 (aukce Aurea)
– replika model Vitanovský 2010, průměr odražku 75mm
– dostupné erby a fotografie dalších mincí
Výslednou kompilací pak vytvořil hrubý vzhled na velmi zmenšený průměr 20mm, pro raznici prvních zkušebních odražků. Pak z papíru a monitoru se porkočil na frézu, kde se frézovala první raznice.

 

Dukáty RUDOLF II – průměry 20 až 75mm


Podle vzoru původních 5. a 10. dukátů zamýšlel autor vyrazit dlouhou řadu průměrů a materiálů se stejným motivem.
20mm – měď, stříbro, zlato = 1.dukát
25mm – měď, stříbro, zlato = 2.dukát
30mm – měď, stříbro, zlato = 5.dukát, nebo 4,.dukát
40mm – měď, stříbro, zlato = 10.dukát, nebo 4.dukát
50mm – měď, stříbro, zlato = 20.dukát, 100gAu999, 2.tolar, 1unce
75mm – měď, stříbro, zlato = 50.dukát

 

Zlato, příprava, válcování STŘIHÁNÍ ZLATATyto mince, medaile se tedy razí metodou v kroužku, kdy je potřeba dvou raznic (Averz, reverz) a razícího kroužku v kterém je vložený kulatý střižek mezi raznice. Tento střižek musí mít vhodný průměr, tloušťku a vše tak aby to odpovídalo požadované hmotnosti a to v našem případě minimálně 3,49g, což je tloušťka materiálu asi 0,5mm.
Proto tento rozměr a tloušťku je důležité nejprve roztait materiál, ten pak vyválcovat na patřičnou tloušťku a následně z plechu vysekat kolečka.

Odlévání ryzího zlata Au999 do slitku, z kterého se pak válcuje plech.

 

1.dukát – 20mm – raznice, návrhy, upravy


První raznice jsou ještě nezakalené, proto je možné ražit první odražky pouze v cínu, či jiném měkém materiálu, při práci se modně používá modelína na obtisk pro lepší posouzení kde co se má opravit.
Následně se prvotní raznice zakalí a vytvoří se MATRICE, která se zase čistí v ploše a provede se zkušební základní ražba
Z této první negativní raznice se pak vytvoří matrice, tedy obrácená raznice, kde vzor je vytlačená nahoru, někdy se používá výraz originál. Na matrici se provedou opravy, upravy, pak se zakalí a opět vytvoří další raznice a to již finální raznice.
Po retušování, čištění se mohou udělat zkušební odražky z cínu, pak je na stole několik nástrojů, raznice, matrice, přední, zadní, odražky, nákresy, až do doby kdy je vše vyčištěné.
Pak se dělá první zkušební ražba z měkého obecného kovu, většinou měď, pak stříbro až zlato.

1 dukát – Od zkušební ražby až po první serii


Ze všech nástrojů pro ražbu zlatých dukátů jsou potřebné 3 nástroje a to:
– finální raznice averz, reverz
– a tzv. razící kroužek,
do kterého se vkládá kovový střižek (polotovar, kovové kolečko) ze stříbra, či zlata, kdy je vše připravené pro první zkušební ražbu. Ostatní předchozí vyrobené nástroje zůstávají pro jistotu, kdyby se něco pokazilo, že se dá vrátit o pár kroků zpět.

Zkušební ražba, odražky, cín, měď, mosaz


Když už máme připravené raznice, kulaté střižky (polotovary na mince) tak můžeme udělat první zkušební ražbu z mědi, aby se posoudilo, zda jsou všechny detaily správně vytlačené, vyražené, že mince má správný tvar a zda nejsou někde chyby které se za celou dobu všech procesů přehlédly, nebo se projevily až nyní v záverečné zkušební ražbě.
Většinou se chyby nenajdou, ale může to byýt maličkost jako nedotažené písmenko, či málo hluboká perlička, což se většinou dá opravit. Ale může to být i chybějící písmenko, detail a vše se musí dělat znova, nebo se může objevit technická chyba, jako špatně připravený materiál, nebo špatně zakalený nástroj, velká či malá vůle nástrojů a vše se dělá znova, či může dojít až k prasknutí nástrojů, raznic a to je pak rána a nebezpečná střela jak střepiny od granátu.
To vše je mnoho kroků v ruční kusové, maloseriové výrobě s uměleckým zaměřením, oproti technicky dokonalým procesům řízených zejména z počítačů, kdy nakonec rozdíl je patrný na provní pohled co je ruční práce a co je jak razítko z CNC mašiny.
Pak přijde chvála a čest zlatým českým ručičkám.

První ražba ZKUŠEBNÍ Au999

První zkušební ražba z 24kt ryzího zlata Au999. Testovala se tloušťka materiálu, pro dosažení správné hmotnosti, povrch i puncování laserem, ale i ručně. Ukázka prvního dukátu s číslem 01, fotografie chyboražeb z různých úhlů a při různém osvícení.


Zkušební ražba
čísla 01 až 10 – státní punc laserem
čísla 12 až 14 – státní punc ražený

První ražba zlaté dukáty

Komplet serie ražby zlatých dukátů Rudolf II vzor 1603 jsou v počtu 99 kusů z ryzího zlata a číslice 00 je jako první ostrý odražek plné serie.
Zkušební / plná ražba
Jaký je tedy rozdíl mezi zkušební ražbou a plnou ražbou ? Zásadní rozdíl byl v umístnění pořadové číslice ražby. Zatím co zkušební ražba měla 21 mincí, tedy 01-21, pak ostrá plná ražba měla 100 mincí s pořadím 00 až 99.
Zkušební ražba 01 až 21, číslo mezi nohama císaře
Plná ražba 00 až 99, pořadové číslo je u nevé nohy ve spodní části mi

1 dukát – Číslování dukátů, certifikáty a balení


Ke každému dukátu, medaili (minci) je šíslovaný certifikát, kde je popis ince a uvedené stejné číslo, jako je vyražené na dukátu.

Pamětní dukát Rudolf II – balení


Zlatý dukát je uložený v kulaté kapsli a ta je vložená v semišové krabičce.
Ve víku krabičky je vložený číeslovaný certifikát.

eShop – prodej 1.dukátu Rudolf II


Zde je odkaz na prodej produktu pamětní medaile (mince) z tohoto projektu 1.dukát eShop PRIMAK.cz / dukát Rudolf II

20.dukát – 50mm – raznice, návrhy, upravy


Fotografie raznic a zkušebních odražků že stříbra o průměru 50mm a tloušťce 1,5mm s hmotností 30g a 1 unce (31,1g)

Zkušební ražba ve stříbře Ag999 s medailí o průměru 50mm o hmotnosti 1 unce (31,1g) s tloušťkou asi 1,5mm. Vroubkovaná hrana a perličky na obvodě dodávají byť tenké minci (madaili) na majestátnosti.

eShop – 20.dukát Rudolf II – prodej


eShop – 20.dukát Rudolf II – prodej
Zde je odkaz na prodej produktu pamětní medaile (mince) z tohoto projektu 1.dukát eShop PRIMAK.cz / dukát Rudolf II

 

 

FOTO galerie -výroba zlatého dukátu

Zde jsou některé další fotografie z výroby zlaté pamětní medaile o velikosti jednodukátu. Stejný postup se pak použije i pro další velikosti a hmotnosti násobku.

← Předchozí Příspěvek

Další Příspěvek →

Nákupní košík