Výroba mince, medaile, zlatý dukát MATYAS 1612 – Tři císaři – Primák 2021

Zlatá pamětní medaile, zlatý dukát vzor „MATYÁŠ 1612 – Tři císaři“
Autorský popis, jak se vyráběla tato mince (medaile)  dále odkaz na eShop s nabídkou tohoto produktu.
Medaile (mince) Matyáš – 1612 – TŘI CÍSAŘI – PRIMAK.cz / výroba
Dukát Matyáš – 1612 – TŘI CÍSAŘI –  eShop PRIMAK.cz / 20mm – 1.dukát

Menu:

Výroba mince, medaile … Tři císaři
Autor
, ražba – Primák
RUDOLF II *1552 +1612 – císař, král, arcivévoda
VZOR – předloha 5.dukát Tři císaři – Matyáš
Tři císaři
Zlatý dukát Tří císařů – zkušební ražba
Porovnání originál a replika

Výroba mince, medaile, zlatý dukát MATYAS 1612 – Tři císaři – Primák 2021

Předlohou je původní velký 5.dukát císaře a krále Matyáše II, který nastoupil na trům po smrti svého staršího bratra Rudolfa II.
O této krásné zlaté minci se přesně neví kdy kdo a za jakých okolností ji nechal vyrobit, zda to byl Matiáš II k upevnění své pozice před starším bratrem, nebo či na žádost Rudolfa II. Je známo několik variant ražených v Praze a v dalších mincovnách, ale až Rudolf II na některých má uvedený letopočet. Rodzíly jsou v reverzní straně kde jsou různé orlice, nebo podoba Matiáše II.

Autor, ražba – Primák

Zlatník, starožitník a medailér Slavomír Primák je autorem a výrobcem repliky zlatého dukátu Tří císařů.

Matyáš / Rudolf II.

Když zemřel císař, král Rudolf II. pak na trůn nastoupil jeho mladší bratr Matyáš II.
Rudolf II. Habsburský (wiki) *1552 Vídeň +1612 Praha – vládl 1572-1612
Matyáš Habsburský (wiki) *1557 Vídeň +1619 Vídeň – vládl 1608-1619

RUDOLF II *1552 +1612 – císař, král, arcivévoda

Rudolf II. Habsburský (18. července 1552, Vídeň – 20. ledna 1612, Praha) byl římský císař, uherský, český, chorvatský král a rakouský arcivévoda z dynastie habsburské.

Byl posledním habsburským panovníkem a také posledním v hodnosti císaře Svaté říše římské, kdo učinil z Prahy své sídelní město. Jako milovník umění, mecenáš a podporovatel věd přispěl k velkému kulturnímu rozkvětu českých zemí a jejich živým stykům s cizinou v závěrečné, manýristické epoše renesance – ta je po něm v českém prostředí nazývána doba rudolfinská a je řazena k vrcholným periodám starších českých dějin.

Z hlediska politiky to však úspěšný vládce nebyl, což bylo dáno jednak složitými osobními dispozicemi (duševní labilitou, s postupně se zhoršujícím průběhem) a jednak stoupajícím celoevropským napětím mezi protestanty a katolíky, což byl základní spor i v českém prostředí, jejž Rudolf nedokázal nijak vyřešit. V samém závěru vlády pak čelil intrikám svého bratra Matyáše, jemuž byl nucen postoupit (1608) vládu v Uhrách, Rakousích a na Moravě a aby se vůbec udržel na trůnu, musel českým a slezským protestantům vydat majestáty, jimiž potvrzoval svobodu vyznání pro luterány, starokališníky a české bratry. Marný pokus zvrátit tyto koncese s vojenskou pomocí svého bratrance Leopolda (1611) vedl nakonec k jeho nucené abdikaci ve prospěch Matyášův.
Více viz Wikipedie / Rudolf II

Rudolf II a mincovnictví
Po smrti otce Maxmiliána II. nastoupil Rudolf II. na trůn v Čechách do celkem stabilního měnového prostředí. Završená měnová reforma započatá Maxmiliánem II. byla v celku úspěšná. Podařilo se mu z peněžního trhu vytlačit většinu drobných zahraničních minci. Většinovým oběživem v Čechách se staly domácí bílé a malé groše.
Císař Rudolf II. jako velký milovník umění si zakládal na reprezentativnosti vlastních mincí.
Velkou novinkou v českém mincovnictví rudolfínské doby představovala ražba velkých mincí. Byly to násobky stříbrných tolarů (dvoutolary až čtyřtolary) a násobky dukátů (dvoudukáty až desetidukáty). Tyto ražby plnily hlavně reprezentační úlohu a byly vydávány v nevelkém počtu.

VZOR – předloha 5.dukát Tři císaři – Matyáš 1612

Jako předloha byly použité mince „Tří císařů“ jak zlaté pětidukáty, tak i stříbrné tolary a z mnoha fotografií z různých aukcí byl vytvořený základní model a ten pak zredukovaný na menší velikost a to necelých 20mm.
Pro srovnání jsou zde uvedené dva odkazy na novější aukce velkých mincí o průměru 40mm a to zlatý 5.dukát „Tří císařů“ a stříbrný tolar „Tří císařů“

Tři císaři

Na tolaru nechal Matyáš vyrazit poprsí tří svých předků císařů:
Maxmilián I. (1486-1516) – prapraděd a původce rozsáhlé rodové moci Habsburků,
Karel V. (1516-1556) – prastrýc zakladatel španělské větve rodu
Ferdinand I. (1556-1564) – děd a praotec rakouské větve rodu

HERITAGE AUCTIONS – Bohemia: Matthias II gold „Three Emperors“ 1 Taler ND (1612-1619) – HA 25.3.2021 Dallas#3096  Lot #30129

HERITAGE AUCTIONS – Bohemia: Matthias II gold „Three Emperors“ 5 Ducat ND (1612-1619) – HA 25.3.2021 Dallas#3096  Lot #30130
CoinsWeekly.com / The Tree Emperors Issue (en)
MuenzenWoche.de / Die DreiKaiserPragung (de)

Zlatý dukát Tří císařů – zkušební ražba

Zde jsou první zkušební vzorky z ražby 1.dukátů. Zkušební ražba byla prováděna postupně z několika materiálů a to cín, měď, stříbro, ty se dělají pro sledování a postupné zdokonalovaná razidel a až následně se razí zlato pro zkoušku tloušťky a výsledné hmotnosti. Pokud je vše vpořádku, tak se pak následně razí již serie dukátů a ty se číslují a označují puncovní značkou a státním puncem garantující čistotu, ryzost materiálu.


Porovnání originál a replika


Zde je pak možnost porovnání původních mincí a nové repliky. Původní mince mají průměr 40mm a replika pak pouze 20mm, ale pro srovnání kompozice a vzhledu jsou na obrázcích ve stejné velikosti.

Pamětní dukát – TŘI CÍSAŘI 1612 – Primák 2021 popis

Zlatá pamětní medaile, zlatý dukát „Tři císaři 1612“ ražená ve zlatě má tento popis.
Název mince: „Tři císaři 1612“
Autor: Bc. Slavomír PRIMÁK, DiS., MBA
Emise: 2021
Počet kusů: 50
Průměr: 19,75mm
Materiál: Zlato 24kt Au999
Hmotnost: +3,45g
Povrch: lesk
Hrana: vroubkovaná
Číslování: do plochy mince
Puncovní značky: do plochy
Certifikát: číslovaný

Nákupní košík