Výroba pamětní medaile k založení Karlovy univerzity – KAREL IV + video

Odkazy
Medaile (mince) Karel IV – PRIMAK.cz / výroba
Medaile eShop PRIMAK.cz / 20mm – 1.dukát
Medaile eShop PRIMAK.cz / 40mm – 4.dukát

Zlatá pamětní medaile, zlatý dukát KAREL IV založení univerzity
Návrhy, nákresy, video z výroby pamětní medaile. Výroba pamětní medaile k založení Karlovy univerzity 1346-1347-1348
Výročí 700 let, kdy se narodil Karel IV český král *14.5.1316 +29.11.1378
Materiál, složení: Zlato, stříbro, mosaz
Průměr: od 20mm až po 210mm (plaketa)

Obsah:

I. Pamětní medaile k založení Karlovy univerzity – popis
II. Karel IV – český král
III. Karlova univerzita – založení – 1346 – 1347 – 1348
IV. Založení Karlovy univerzity – AVERZ MEDAILE
V. Obraz Václav BROŽÍK – Karel IV zakládá univerzitu
VI. Výřez z obrazu jako předloha
VII. Návrh kulatého obrazu – KAREL IV zakládá univerzitu
VIII. Nákres medaile, mince, skica
IX. Sádrový model medaile – averz
X. Pečeť Karlovy univerzity – REVERZ MEDAILE
XI. Výroba mincí a medailí – raznice
XII. Ražba pamětní medaile
XIII. Video: ražba pamětní medaile založení Karlovy univerzity
XIV. Otáčecí 360 foto – stříbrná medaile – zkouška
XV. Medaile Karel IV – zkušební ražba 20 a 40mm
XVI. Pamětní medaile Karel IV – průměr, materiál, počty, ceny
XVII. KAREL IV – Primák – 2016 – ražba KREMNICE – zlatý 1.dukát
XVIII. KAREL IV – Primák – 2016 – ražba KREMNICE – zlatý 4.dukát
XIX. Pamětní medaile Karlova univerzita – fotogalerie

I.

Pamětní medaile k založení Karlovy univerzity

Porovníní vzhledu, kompozice, ale v nepoměru velikostí. Liší se v počtu postav a na rubu textem.

Porovníní velikostí 1.dukát a 4.dukát.

Tyto pamětní medaile vznikaly k výročí 700. let narození Karla IV s pohledem na to jak založil Pražskou univerzitu.
Plánované medaile mají různý materiál a průměr, který je buď celkem z původního motivu, nebo výřezem.
Jako inspirace sloužil odbraz od Brožíka a vzhled pečeti Karlovy univerzity.
Návrh, autor: Slavomír PRIMÁK
Signování: Primák, Brunclík
Přední strana – averz
Na přední straně je akt, kdy v roce 1348 Karel IV předává zakládající listinu Pražské univerzity.
Averz model: Slavomír PRIMÁK + Michal BRUNCLÍK
Zadní strana – reverz
Na zadní straně je pak pečeť této univerzity s textem a s otiskem do vosku.
Opis: „SIGILLUM UNIVERSITATIS SCOLARIUM STUDII PRAGENSIS
v překladu znamená: “Pečeť studentské obce pražského učení”.
Reverz model: Slavomír PRIMÁK + kolektiv
Medaile 40mm
Mosazný odražek o průměru 40mm s bočním vroubkováním. Na přední straně Karel IV předává zakládající listinu obci učenců, na zadní straně je pak stylizovaná pečeť Karlovy univerzity, kde Karel IV. předává žádost Svatému Václavovi.
Medaile 20mm
Zlatá dukátová mediale o průměru 20mm má na přední strany 3 postavy a na zadní straně středový medialon Karlovi univerzity bez opisu.

II.

Karel IV. – český král

Karel IV. (14. května 1316, Praha – 29. listopadu 1378, Praha) byl jedenáctý český král, vládnoucí jako Karel I. od srpna 1346 až do své smrti v listopadu 1378. Karel IV. byl římsko-německý král od července 1346 a od roku 1355 císař římský. Byl také italský (lombardský) král od roku 1355, burgundský (arelatský) král od roku 1365, moravský markrabě v letech 1333 až 1349 a lucemburský hrabě v období let 1346 až 1353. Pocházel po otci z dynastie Lucemburků.

Narození: 14.5.2016 Praha
Otec: Jan Lucemburský
Matka: Eliška Přemyslovna (24let)
zdroj: wikipedie / Karel IV

III.

Karlova univerzita – založení – 1346 – 1347 – 1348

K založení Pražské univerzity jsou důležité tři letopočty.
1346 král Karel IV. vyslal poselstvo do Říma se žádostí o papežské povolení k založení Pražské univerzity
1347 papež Kliment VI. 26. ledna 1347 vydal v Avignonu ustanovující listinu univerzity
1348 slavnostně založena Karlovou listinou ze dne 7. dubna 1348
Více zde: Wikipedie / dějiny Karlovy univerzity

IV.

Založení Karlovy univerzity – AVERZ MEDAILE

Na přední straně Karel IV. předává listiny k založení Pražské univerzity. Autor medaile Slavomír Primák se nechal inspirovat slavným monumentálním obrazem od Václava Brožíka.

V.

Obraz Václav BROŽÍK – Karel IV zakládá univerzitu

Původní obraz, který sloužil jako předloha, inspirace pro malbu terčového obrazu. Monumentální obraz měl (má) rozměr 8*5 metrů, tedy postavy jsou v životní velikosti.


Foto zdroj: Galerie hlavního města Prahy

Václav BROŽÍK – Karel IV zakládá univerzitu
Název díla: Založení university pražské Karlem IV. r. 1348
Český název: Karel IV. zakládá roku 1348 pražskou univerzitu
Materiál: Olej na plátně
Datace: 1896-1898
Rozměr: 800 * 500 cm
Inv.č.: M – 149
Umístnění: Obraz přístupný při prohlídce interieru Staroměstské radnice, přímý pohled na obraz není zpravidla možný.

VI.

Výřez z obrazu jako předloha


Ač faktický střed původního obrazu od Václava Brožíka je zcela jinde, tak dějově by se dalo říci že centrem je akt předávání zakládajícího dekretu. Brožík svůj monumentální obraz pojal tak velkoryse, že vněm nalézáme také další vedlejší děje, ale i tak lze tuto část vyříznout jako samostatnou předlohu.

VII.

Návrh kulatého obrazu KAREL IV zakládá universitu

Centrální akt z obrazu Václava Brožíka byl základem pro terčový obraz, kruhový, čtvercový, ale také pro pamětní medaili Karlovy univerzity.

Terčový čtvercový obraz + kulatý obraz založení Karlovy univerzity.

VIII.

Nákres medaile, mince, skica


Základní skica napomáhá pro lepší rozvržení plasticity, zjednodušení z mnohaberevné malby na odstíny pro lepší představu sklonu modelace a kontury pro budoucí hrany.

Při středovém osení se dále pracuje s kompozicí co vše bude obsažené, někdy méně znamená více.

Po středové kompozici se ladí texty. Buď vyvážené, či vyosené, zde pro větší důraz hloubky prostoru pohledu, což přidá na plastičnosti a více prostorovému pohleduvolného  z levého horního rohu, až k těžké části pravého spodního rohu.

IX.

Sádrový model medaile


Fotografie, nákresy, sádrový model a náčrtky budoucí medaile Karel IV

Částečně vyprofilovaný základní sádrový model přední strany medaile.

Model 21cm jako plnoplastická měděná plaketa.

X.

Pečeť Karlovy univerzity – REVERZ MEDAILE

Na zadní straně medaile klečící král Karel IV. předává listiny Svatému Václavovi. Tuto zadní stranu autor vyvedl jako plastickou pečeť z vosku po otlačení pečetidlem Karlovy univerzity. Středový medailon, pečetidlo je částečně upravené a nad erby jsou iniciály panovníků. Na okraji vosku jsou je opis a letopočet.


Otisk pečetidla Karlovy univerzity

Model, reverz, zadní strana pro pamětní medaili.
Další fotografie naleznete dole v galerii.

XI.

Výroba mincí a medailí – raznice


Základní matrice pro výrobu raznic pamětní medaile. Při výrobě medaile je možno z jednoho modelu, z předlohy udělat více velikostí, nejen celku, ale i zde například centrální části. Výroba medaile velké a menší, tedy v průměru 40 a 20mm podle dukátových vzorů.

XII.

XII. Ražba pamětní medaile

Razící vřetenový lis na kterém se razili první zkoušky mosazné pamětní medaile, pohled do dílny na lisy a další stroje zde: razící lis.

První zkušební ražba pamětní medaile. Výroba medaile je není jen jedno bouchnutí do kolečka, ale je to postupný proces od návrhů, raznic, až po první krásný moment když vyrazíte první zkušební medaili. Při ražbe se používají dvě raznice, spodní, horní a mezi ně se vloží tzv. střižek (připravené kolečko) a po ražbě (několikaré bouchnutí) se kontrolují detaily zda vše bylo vyražené na přední i zadná straně vyráběné medaile, stejně tak se kontroluje hrana mince.
Razící buchary a ostatní vybavení, jsou staré osvědčené stroje z období let 1920-1960, tedy používáme staré stoleté osvědčené postupy a vše je precizní výroba s pečlivou kontrolou každého kusu.

XIII.

Video: ražba pamětní medaile založení Karlovy univerzity

Pohled na první zkušební odražky pameětní mediale Založení Karlovy univerzity, s vyobrazením jak Karel IV předává zakládající listny, druhá strana nese pečeť, otisk pečetidla Karlovy univerzity, kde je Karel IV klečící s dekretem a stojící Svatý Václav s praporcem.
Video z první zkušební ražby mosazné pamětní mediale Karlovy univerzity.
https://youtu.be/CAfzu2Yh7bY

XIV.

Otáčecí 360 foto – stříbrná medaile – zkouška

Po kliknutí myší na obrázek lze otáčet a zvětšovat podle přání. Pro zastavení možno kliknout na (+) pro detail zvětšení lupou. Lupa ještě lze zvětšit až na velikost celého obrázku.

360 foto – stříbrná medaile k založení Karlovy univerzity – zkušební odražek 40mm


Otáčecí fotografie, medaile k založení Karlovy univerzity průměr 40mm.

Otáčecí fotografie, lot medailí Karlovy univerzity, medaile o průměru 40mm.

XV.

Medaile Karel IV – zkušební ražba 20 a 40mmPrvní zkušební ražby velké a malé pamětní medaile o velikosti tolaru a dukátu.
Stříbrný odražek. První medaile, tolarová ražba, o průměru 40mm je větší rozrozměr, stejně jako mají uncové stříbrné mince, či stříbrný tolar, nebo desetidkátová medaile.
Mosazný odražek. Zde je mosazný menší pamětní mediale Karel IV o průměru 20mm, dukátové velikosti je stejný průměr jako současná 1.korunová mince.

XVI.

Pamětní medaile Karel IV – průměr, materiál, počty, ceny

Pamětní medaile k založení Karlovy univerzity má vysokou oboustrannou plasticitu s velkým množstvím detailů. Pro svůj unikátní vzhled se nabízí mnoho možností použití, od pamětních udělení jako vyznamenání za službu, za studium, či až jako památka, to je možno rozlišit v materiálu v ražbe, povrchovou úpravou, až po rytiny, či opis.
Předpokládá se ražba v několika seriích a z různých kovů. První zkoušky ražby ukázali možnosti k výrobě. Pamětní medaile Karel IV jsou nyní v průměru 40mm a malé 20mm jako detail středový medailon averzu a reverzu, následně se uvažuje o velké 100mm medaili mosazné, stříbrné, či zlaté a to v průměru 10cm pak o hmotnosti 1kg

Zkušební ražba
První ražby byly ražené z obecných kovů, cín, měď, mosaz, tombak, alpaka, následně z drahých kovů, tedy stříbra, zlata. Dále se uvažuje o více kovech jako platina, palládium a další jak drahé či obecné kovy.
Mosazná: 20mm, tl.2mm hladká hrana
Mosazná: 40mm, 31,1g, tl.3,8mm, – hladká hrana
Stříbrná: 20mm, Ag 999 – vroubkovaná hrana
Stříbrná: 40mm, 31,1g, tl.3,4mm Ag999 ryzí stříbro – vroubkovaná hrana
Zlatá: 20mm, 10g tl.2mm Au999 – vroubkovaná hrana
Zlatá: 40mm, 50g tl.3,4mm Au999 – vroubkovaná hrana

Hrana
Medaile z obecných kovů mají hladkou hranu, z drahých kovů hranu vroubkovanou.

Průměry a materiál
Zlatá: 40mm, Au999, 15dukát, 4dukát
Stříbrná: 40mm, Ag999, 1oz=tl.3,4mm, unce, tolar, …
Mosazná: 40mm, 31,1g, tl.3,8mm, mosaz, tombak, měď
Zlatá: 20mm, 3,5-10g tl.1-2,5mm Au986, Au999 Ryzí zlato
Stříbrná: 20mm, 5-10g, tl. 2-3mm Ag999 ryzí stříbro
Mosazná: 20mm, 2-5g, tl.2-3mm, mosaz, tombak, měď

Počet
Nastíněný je možný počet kusů pro výrobu, odhadovaný podle prvních ražeb.
Mosazná: 1.000ks, serie odlišené například rokem, značkou ražby
Stříbrná: 1.000ks, série po 100ks odlišené
Zlatá: serie 100ks

Ceny
Při zkušební zkušební ražbě ještě nebyla úplná kalkulace finální ceny, neboť nebyl sestavený konečný pláno o počtu kusů pro ražbu. První počty a ceny byly pouze orientační, v kterých nebyla zcela započítaná celková cena jak materiálu, tak práce, s ohledem na studii, návrhy, modely a prvotní výrobu až k zkušebním odražkům.

Materiál průměr hmotnost počet cena Kč poznámka
Mosaz 20mm 3g cca 1000ks 500,-Kč koruna
Mosaz 40mm 30g více než 100ks 1.200,-Kč  
Stříbro Ag999 20mm 5g cca 1.000ks 1.000,-Kč  
Stříbro Ag999 40mm 31,1g 99ks – číslované
300ks – nečíslované
3-5.000,-Kč
2.500,-Kč
 1oz = unce
Zlato Au986 rok 2016 20mm 3,5g  99ks – číslované
300ks – nečíslované
20-40.000,-Kč
10.000,-Kč
Mincovňa Kremnica
1D = dukát
Zlato Au986 rok 2016 40mm 14g desítky ks 80.000,-Kč  4D = čtyřdukát atd

Tyto ceny byly pouze orientační pro investory a partnery.

 

XVII.

KAREL IV – Primák – 2016 – ražba KREMNICE – zlatý 1.dukát

Z návrhu pamětní medaile bylo vyrobeno několik velkostí, různých výřezů s počtem od 1 osoby až to 7 a to v různých průměrech, materiálech, hmotnostech a hranách, včetně povrchových úprav.


První zlaté dukáty byly ražené ve státní mincovně na Slovensku v Kremnici. Zde je náhled na jeden z dukátů s pořadovým číslem 10.
Autor: Slavomír Primák
Ražba: Mincovňa Kremnica, š.p. (Slovensko)
Materiál: Au986/1000
Průměr: 19,75mm
Hmotnost: 3,49+0,08g
Hrana: vroubkovaná
Provedení: lesk
Emise: 2016
Náklad: 99ks (číslované)

Číslování 99 kusů

První edice dukátů Karel IV s letopočtem 2016 byla ražená v Kremnici a to v serii 99ks a následně číslovaná rozdílným způsobem, pro hledání optimálního vzhledu a to:
– diamantem 1-9
– ražbou od 10+
– laserem
Čísla 1-9
První pořadová čísla 1 až 9 jsou jsou rytá diamantem jako jedna číslovka 1, 2, 3, …9, teprve číslo 10 je dvojciferné a také ryté diamantem. Ostatní další čísla jsou dvojciferná.
Čísla 10+
Druhá řada čísel od 11. je ručně samostatně ražená jako dvojciferná, kdy každý dukát má samostatnou raznici na dané dvojciferné číslo.
Příklad produktu: https://primak.cz/produkt/zlaty-dukat-karel-iv-2016-zalozeni-karlovy-univerzity-kremnica-primak-cislo-10/

XVIII.

KAREL IV – Primák – 2016 – ražba KREMNICE – zlatý 4.dukát

Jako druhá zlatá mince z této řady ražená v Kremnici byla velká 4.dukátová medaile. tato další medaile vychází z původního modelu a má více osob na přední straně a na zadní straně mí i opis. Opět průměr a hmotnost odpovídá běžným, známým dukátům z předešlé doby.

XIX.

Pamětní medaile Karlova univerzita – fotogalerie

Nákupní košík