Výroba vyznamenání řád ŽATEC Saaz 7*7cm

Výroba vyznamenání, řádu se znakem města. Medailon 7*7cm. průběh zakázky, od nákresů, návrhu, po výrobu. Žatecká Chmelobrana 2008.
Obsah:
Výroba vyznamenání řádu – zadání
Žatec – domobrana
Výroba vyznamenání Žatec – návrhy, nákresy
Žatec – řád, medaile soubory
Výroba raznice, postup výroby
Výroba vyznamenání ŽATEC – fotogalerie

 

Výroba vyznamenání řád ŽATEC Saaz

Řád, oboustranné velké vyznamenání, mediale, zavěšená na široké stuze, medailon o velikosti 7*7cm. Popis průběhu od poptávky zakázky, návrhu až po raznice a tvorbu.

 

Výroba vyznamenání řádu – zadání

Původní poptávka zněla: „vyrobit vyznamenání, řád, medailon jako nejvyšší ceremonielní klenot pro žateckou společnost Chmelobrana“. Při návrhu na výrobu tohoto řádu jsem rovnou přemýšlel nad celou serií dekorací, od nejnižšího stupně, po zmiňovaný, požadovaný nejvyšší klenot, tedy nákresy, návrhy, vše počítá již od počátku s jednotnou spojující linií. Chmelobrana má své logo představující přeškrtnuté čárky a dále je vhodné použít symboly odkazující na město Žatec, či Chmelobranu.

Žatec – domobrana

Zatec-2008-01-Domobrana-NAVRH-Primak
Prvotní návrhy jsou na vytvoření medailí, vyznamenání na téma Žatecká domobrana. Zde je část návrhů, další jsou dole v galerii.

 

Výroba vyznamenání Žatec – návrhy, nákresy

Zatec-2008-03-Chmelobrana-Navrhy Zatec-2008-04-Chmelobrana-Navrhy
Grafické návrhy a úpravy k návrhům:
– Šišky
Po stranách mají být chmelové šišky. Nabízí se i možnost kombinace šišek a listí.
Další možnosti jsou v kladení a rozestupech. Při větších mezerách jsou šišky z dálky výraznější a patrnější. Při menších mezerách jsou šišky či listy větší a z blízka je více detailů. Dále mohou být pod sebou, či kombinovaně nakláněné. A řazené po stranách zrcedlově. Počet šišek bych navrhova 7 stejně jako čárek. Navíc je to číslo plnosti.
Jaký vzor šišek či listí se vám líbí ? Z těch 4 variant po stranách bludiště ?
– Logo
Logo
vprostřed. Čárky vystouplé. Zalité plnovypalovaným smaltem červené barvy, (možno i průhledná).
– Zavěšení medailonu
Úchyt na stuhu. Řád bude těžší, stuha by se mohla kroutit, shrnovat, navrhuji buď přišít, nebo dvouřadý průvlak.
– Stávající medaile
Stávající medaile z obecného kovu lze doplnit kvalitní stuhou plnobarevného provedení. Dále lze vycházet z této předlohy a medodou lití by se dala vyrobit vyšší varianta ve stříbře s plnoplastickým znakem Žatec z druhé strany.
– Zadní strana
Vzhledem k příslušnosti k městu ŽATEC a vztahu CHMELOBRANY k Žatci bych navrhoval alespoň znak, či bránu, nebo radnici, příkladně jen náznakově, tak aby to mnoho nezatížilo tento rozpočet.Nebo se můžete nechat inspirovat návrhy které jsem nechával v Žatci, přikládám též v dalším listu.

 

Žatec – řád, medaile soubory

Řád medaile Žatec Saaz
Žatec soubory k práci. Počítačové soubory. Předlohy, parametr. Různé grafické formáty. Pracovní adresář. Náhvedy a návrhy ve všech možných formátech.

 

Výroba raznice

Výroba raznice pro ražbu medaile. Frezování na CnC stroji kdy se vyfrézuje do oceli predloha podle programu. V 3d cadu. Frézovací stroj si automaticky vyměňuje postupně 9 nástrojů fréz, od průměru 4mm do průměru 0,3mm. Po vyfrézování se bude ručně rýt a opracovávat až vznikne matrice, z které se dále odrazí raznice.

 

Postup výroby vyznamenání

Výroba vyznamenání. Řád Žatec Postup výroby vyznamenání, řádu. Po odrytí a matování první strany raznice pro řád, medaili se nástroj zakalí v kalící peci. Použitá vysocelegovaná ocel se kalí ve vakouvé peci. Z pece se odsaje atmosferický vzdych vakouvou pumpou a pak se spouští program pro kalení. Zahřívání, postup kalení oceli je pro každý materiál jiný. Různé zahřívací teploty a časy popouštění od minut, po hodiny. tyto přesné postupy mají vliv na výslednou kvalitu materiálu. Výroba vyznamenání, výroba raznice pro medaile a řády si vyžaduje ty nejkvalitnější materiály pokud má být výsledek vynikající. Čím je vyráběná medaile, či zamýšlená výroba vyznamenání rozměrnější, tím je náročnější volba materiálu a volený postup pro nástoroje na výrobu vyznamenání. Po základním ofrézování na CnC stroji zůstane hrubý reliéf matrice. Tuto hrubou matrici dále rytec opracovává ručně. Ryje, piluje, brousí, hladí, leští. Hodiny a hodiny práce, kdy je rozdíl patrný pro běžného pozorovatele jen lupou.


Matování raznice pro výrobu vyznamenání


Jasné stopy po opracování frezou CnC stroje. Matrice pro Výrobu vyznamenání.


Detail velmi hrubého náznaku budoucích tvarů. Věže jsou bez oken, plochy jsou kosé atd…


Základní vysoká plasticita patrná hned, ale jasné jsou nerovnosti ploch od stroje co musí člověk opravit

 

Výroba vyznamenání – matování raznice


Město Žatec Detail znaku je velice plastický. Znak je mnohonásobně zvětšený. Žatec FOTO z výroby. Jen pár snímků, jak se postupuje, byl kladen důraz na co nejlepší kompozici. Při výrobě pak na plasticitu. Dále i detaily jak výškové, ale i povrchové. Tedy na detaily, ketré se nerozkreslují, ale jsou stále v hlavě.


Původní nápisy ze stroje CnC nedopadly dobže, takýe se plochy uhladily a nápisy se vyryjí nově ručně. Výroba vyznamenání postup.


Složitě ale účelově řešené prohnuté plochy přidávají na práci, ale ve výsledku jsou velice efektní

 

Výroba řádu, polotovary odražky


Žatec Řád 6 Výroba řádu Foto polotovary odražky
Vyroba rádu. Fotografie odrazků, polotovarů z vyroby plakety, medaile na stuhu s erbem města Zatce.
První odražky jsou z tombaku, bronz.
Rozměry vyráběného řádu 7*7cm
Váha jednostranné medaile: 190g obecný kov
Váha oboustranné medaile: 230g obecný kov

Výroba řádu vyznamenání Žatec První odražek
Výroba řádu vyznamenání Žatec Polotovar tombak
Výroba řádu vyznamenání Žatec Zkušební ražba
Žatec silueta hradeb pohled na řád ražený
Žatec, detail pohledu na erb, řád medaile

 

Materiál pro výrobu Stříbro Ag 925

 Stříbryný plech Ag 925 tl.3mm 7*7cm váha cca 150g. Materiál pro ražbu medaile, řádu.
Plech Ag
Další odražek bude ze stříbra. Plech Ag 925 tloušťky 3mm
Rozměry: 70,8*70,8mm
Tloušťka: 3mm
Hmotnost: 156,2g
Plech je válcovaný, žíhyný, měký.
Rafinérka: Egussa
Tento plech je z rafinérky Egusa (Rakousko), co do tvárnosti a výsledného efektu je lepší než naše materiály z rafinérky Safina. Ač je snaha preferovat české dodavatele a partnery, tak žel kvalita je několikanásobně vyšší v zahraničí.

 

Výroba vyznamenání ŽATEC – fotogalerie

 

Nákupní košík