zkz Vojenská kancelář prezidenta republiky ČR

Vojenská kancelář prezidenta republiky je vojenským útvarem ozbrojených sil České republiky, … plní úkoly související s výkonem pravomocí prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil a úkoly související s řízením Hradní stráže…

 

www.Primak.cz, Zlatník Starožitník Medailér, Reference, Vojenská kancelář prezidenta repuliky ČR

Nákupní košík