zkz Šlechtický rod Taaffe

Starobylí šlechtický rod Taaffe.

 

 

Šlechtický rod Taaffe

Rod Taaffe je jednou z nejvýznamnějších katolických rodin, která si udržela jistý politický a společenský vliv i v dobách největšího útlaku Irů a která se později usadila v Českých zemích resp. v Rakousku a je původem z Britských ostrovů. Mezi příslušníky 12. resp. 13. generace potomků českého krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad nalezneme i osobu, jejíž jméno nezní příliš česky, přesto však tato významná politická osobnost konce 19. století měla nezanedbatelný vliv na formování moderní české společnosti – Eduard František Josef hrabě Taaffe, 11. Vikomt Taaffe z Corren a Baron z Ballymote. Prapůvodní vlastí rodiny Taaffe je Irsko a jejich bezpečně doložený rodokmen lze dohledat již ve 13. století, kdy za vlády anglického krále Edwarda I. jistý Nicholas Taaffe daroval půdu v Killergy rytířům řádu Templářů v Irsku a zemřel 30. října 1288. Předkové Nicholase přišli údajně do Irska z Walesu, kde původní waleské jméno znamená David. Krátce po anglo-normandské invazi 1) se usadili v hrabstvích Louth a Sligo, odkud se později rozšířili i do dalších oblastí. Z jeho potomků jsou známi dva synové, starší John Taaffe, arcibiskup v Armaghu a Richard FitzNicholas Taaffe. Richard seděl na statcích Ballybraggan a Castelumpnagh, počátkem 14. století byl pověřen úřadem šerifa v hrabství Louth a stal se praotcem všech rodových větví píšících se po jednotlivých sídlech či statcích, Ballybraggan, Athclare, Bolics, Stormanstown, Cookstown, Stephenstown, Ranitty, Dromin, Harleston, Ballyneglough, Smarmore Castle a dalších.

Čerpáno z : http://www.heraldica.cz/ghmags/2008/ghmag_2008_1-2_article-1.htm

 

Eduard Taaffe

V roce 2003 uplynulo  170 let od narození významného a zajímavého politika habsburské monarchie, rakouského ministerského předsedy Eduarda Taaffeho. Pro nás jako obyvatele českých zemí je pozoruhodná jeho osobnost i proto, že žil v Čechách a často byl mnohými německými, nacionalisticky orientovanými politiky obviňován z příliš pročeských postojů. To byla velmi zjednodušená a nepřesná tvrzení. Taaffe byl především rakouský vlastenec v nadnárodním slova smyslu, navíc irského původu.
Rodina Taaffe je doložena již ve 13. století za vlády anglického krále Edwarda I. V roce 1287 zemřel sir Richard Taaffe, o rok později sir Nicholas Taaffe de Ballybragan („villa Bragani in Comitatu Urielis in Hibernia Armiger“). Jeden z nejstarších rodů na britských ostrovech byl podle některých genealogů normanského původu, podle jiných přišli Taaffové do Irska z Walesu.
..

Čerpáno z : http://www.volny.cz/trnkas/trnkas/klatovsko.html

 

Eduard František Josef hrabě Taaffe

Narodil se v Praze 1833. Byl dvakrát ministerským předsedou rakouským a zemřel v Nelžovech 1895 .Stal rytířem řádu v promoci z 13.05.1878 jako 1045. v pořadí nositel Řádu zlatého rouna. Kromě řádu Zlatého rouna, byl hrabě Taaffe nositelem nejvyššího civilního řádu monarchie uherského král. řádu sv. Štěpána – velkokříže a jiných vyznamenání domácích a cizích. … viz info faleristika

Eduard František Josef hrabě Taaffe – některé funkce:
Ministr vnítra: 13.4.1870-4.2.1871

Správce zeměbrany: 5.5.1870, pak ministrem

Předseda vlády: 13.8.1879-11.11.1893

Ministr vnitra: 13.8.1879-11.11.1893

čerpáno z : VLÁDY HABSBURSKÉ MONARCHIE V LETECH 1848-1867
http://www.libri.cz/databaze/dejiny/vlady1.html

 

Taaffe Philip *1955

Americký malíř
http://www.stylemag-online.net/tag/ornament/<
http://www.smarmorecastle.com
Knihovna UMP
Sigmaturucher c322
Siebmacher
Rejstřík cca 1984
Taaffe díl – také Vysoká šlechta německá

 

Výroba soch erbu

 


Na zakázku rodiny vyrobené sousoší štítonošů k erbu. Více zde: Primak.cz / drak stříbrná soška pečetítko

Nákupní košík