Výroba pamětní medaile – Primák 2018 – dukát A.RAŠÍN

Návrhy, nákresy z výroby pamětní medaile, jak se vyrábí pamětní medaile A.RAŠÍN ke 100. výročí založení republiky.
Výroba paměntní sady dukátů na počest 1.vlády ČSR.
Pamětní dukát A.RAŠÍN, jakožto 1. ministr financí.

Sada dukátů 1. vláda ČSR – výroba sady 2018
Sada pamětní dukáty 2018 – prodej eShop
Dukát Primák 2018 TGMvýroba / prodej eShop
Dukát Primák 2018 A.Rašínvýroba / prodej eShop

 

Obsah:

Výroba pamětní medaile T.G.MASARYK 2018
Návrh pamětní medaile TGM – námět, vzhled, kompozice, portrét, lev, skica
Výroba modelu
Averz medaile – prezident T.G.MASARYK
Portrét prezidenta T.G.Masaryka
Reverz medaile – Český lev, název republiky, výročí
Název – Republika Československá 1918-1938
Letopočty na pamětní medaili
Text, písmo, font pamětní medaile
Perlovec – počet perliček na kružnicích
Hrana – zoubky/hladká
Prodejní produkt – eShop –
FOTOGALERIE – Výroba medaile prezident T.G.MASARYK 2018

Výroba pamětní medaile – dukát A.RAŠÍN 2018


Zkušební odražek pamětní medaile ke 100. výročí založení republiky s portrétem prvního prezidenta.
Zlatý odražek o průměru 20mm s vroubkovanou hranou tloušťce cca 0,5mm. Na přední straně je první prezident T.G.MASARYK, na zadní straně je státní znak, název republiky a pamětní letopočty.
Návrh, autor: Slavomír PRIMÁK
Signování: Primák

Technický popis

Autor: Bc. Slavomír PRIMÁK, DiS., MBA
Ražba: Slavomír PRIMÁK
Název: 1.ministr financí A.RAŠÍN
Materiál: Au999/1000 ryzí zlato 24kt
Průměr: 19,75mm
Hmotnost: +3,50g
Provedení: PROOF – lesk, mat
Hrana: vroubkovaná 120 zoubků
Emise: 2018
Náklad: 99ks číslovaných
Číslo: … na vyžádání
Katalog č. dar2018d01pc40

Návrh pamětní medaile TGM – námět, vzhled, kompozice, portrét, lev, skica


Pamětní dukát A.RAŠÍN vznikl jako další dukárt v řade sady na počest 1.vlády ČSR, tedy vycházel stejně jako ostatní dukáty v sadě ze základního dukátu TGM. Zadní strana, reverz mince je tedy použitá stejná jako v případě TGM a je tedy stejná pro všech 5 mincí této sady.
Základ pro výrobu:
– Námět
– Vzhled, kompozice
– Opisy, značky
Námět
Prvotní záměr byl vytvořit pamětní medaili ke 100. výročí vzniku republiky a zároveň k poctě prvního prezidenta T.G.Masaryka,. který bude na přední straně a na zadní straně výrazný Český lev a ke všemu doprovodné texty a nějaká maličkost odkazující na tu dobu.
Vzhled, kompozice
Zde pro porovnání jsou dobové mince, medaile a zároveň kompozice, okraje a obvyklé hrany. Výsledkem je nejen kompilace s ostatních, ale i přidáním dalších prvků. V posledním sloupci je navrhovaná mince i s počtem perliček na okraji.
Vzhled tedy odpovídá Prvorepublikovým mincím, jak základní podobiznou, portrétem, tak i lvem, kompoziční podobnou velikostí mezi písmem a obrazem a doplněné to je jednotícím perlovcem po obou stranách mince ve stjném počtu perliček.
Portrét A.RAŠÍN
Na přední straně je portrét ministra financí A.Rašína a v podobné kompozici jako byl TGM se pokračovalo ve všech dukátech této sady.
Rozdílem je že jediný prezident, tedy TGM hledí z profilu, zatím co ostatní portréty jsou pootočené.
Portrét zabírá značnou plochu mince, jen o něco menší než dobové, přičemž je výška trochu snížená o potřebnou plochu na opis dlouhého textu. Nad portrétem je před jménem přidaná i funkce.
Lev ČSR
Tento Český lev nese všechny atributy Prvorepublikového lva, tedy má jak korunku, tak i slovenský znak na prsou a je vyvedený do kruhové mincovní podoby. Lev je podle zvyklostí ve skoku a samozřejmě že plamenné dva ocasy, ale i penis. Ještě před vznikem samostatného státu za První světové války používali českoslovenští legionáři Českého lva bez královské koruny s důrazem na samostatnosti státu, oděleného od monarchie, tedy království a císařství.
Základní skica
napomáhá pro lepší rozvržení plasticity, zjednodušení z mnohaberevné malby na odstíny pro lepší představu sklonu modelace a kontury pro budoucí hrany.

Výroba modelu

Prvotní model je deailně modelován z plastelíny. Tento model je následně překopírovaný do sádry a v sádře se dále upravují detaily. Ze sádrového modelu se vytvoří tvrdá kopie z Dentakrylu a z této finální kopie se vytváří zmenšenina na redukčním rycím stroji.
Tedy postup je:
Náčrtky
Nákresy
Finální návrh tištěný, kreslený
Model z modelíny, plasticté hmoty průměr 20cm
Sádrový model, pro další detaily
Finální model, Dentakryl – Metylmetakrylátová licí pryskyřice, Methylmethakrylát C5H8O2

Republika Československá 1918-1938

Již od začátku byla otázka jaký použít název státu, neboť se často tento název měnil.
První světová válka a odboj.
Za první světové války vznikl První československý odboj, jehož cílem bylo svržení Rakousko-Uherska a vytvoření samostatného československého státu. Prní odboj měl dva důležité orgány a to domácí odboj Národní výbor československý a v zahraniční působila Československá národní rada.
Republika Československá
V prvních měsících vzniku samostatného státu roku 1918 ke ktrému se vzdává hold, pak za krátkou dobu ještě prvního prezidenta byl název republiky změněný, dále na mincích a bankovkách byl zase jiný název státu a tedy jsem jako autor zvolil střední cestu a to méně známý, ale výstižný název Republika Československá, ikdyž používanější je výraz „První republika“.
První republika – Československá republika – Wikipedie rozcestník
První republika je označení pro Československou republiku (též Republika Československá) v období od jejího vzniku v roce 1918 do Mnichovské dohody roku 1938
28.10.1918 – Samostatný stát československý
Národní výbor československý vydal recepční zákon o zřízení samostatného státu, jehož autorem byl Alois Rašín.
13.11.1918 – Stát československý
Národní výbor československý vydal první československou ústavu navazující na recepční zákon z 28.10.1918 v které se píše prezidentu republiky, nyjvyšších orgánech, ale výslovně neupravovala formu státu, byť stanovila, že rozsudky se vyhlašují jménem republiky.
1919 – Republika Československá – kolky na bankovkách
15.4.1919 – Republika Československá – první bankovka – 100 korun Československých
29.2.1920 – Československá republika
Národní shromáždění přijalo ústavu pro Československou republiku.
1921 – Republika Československá – první mince – 20 haléřů

Averz medaile – 1.ministr financí A.RAŠÍN

Na přední je mistr portrét prvního ministra financí České republiky s opisem funkce a jména.
Autor medaile Slavomír Primák se nechal inspirovat množstvím mincí a medailí z období První republiky.

Tomáš Garrigue Masaryk, označovaný T. G. M., TGM nebo prezident Osvoboditel (7. března 1850 Hodonín[1]14. září 1937 Lány[2]), byl československý státník, filozof, sociolog a pedagog, první prezident Československé republiky.
zdroj: wikipedie / Tomáš Garrigue Masaryk

Reverz medaile – Český lev a název republiky

Na zadní straně medaile je centrálně Český lev, co by znak republiky a opis názvu a pod ním jsou letopočty týkající se výročí ke kterému je medaile vydávána.

PERLOVEC – počet perliček na kružnicích


Počet perliček
Zde jsou dva náhledy na posouzení ohledně počtu perliček na vnitřní a vnější kružnici u této pamětní medaile.
Porovnání s počtem perliček v kružnicích 120+120 a 90+120.
– První varianta 120 na 120 je zajímavá stejným úhlovým počtem perliček na obou kružnicích, vnitřní kružnice vypadá velmi decentně a více zvýrazňuje plasticitu středového lva, oproti druhé variantě.
– Druhá, pravá verze má méně perliček ve středu, ty jsou pak větší a tím celý střed kolem lva jakoby více vystupuje a vypadá výrazněji a spíše evokuje vojenský knoflík, navíc druhá verze s tlustším vnitřním prstencem potřebuje více masy kovu při ražbě a to může způsobit při ražbě menší problémy.
Byla tedy zvolená první decentnější varianta.

Averz má 120 perliček
Reverz má 120 perliček vnějších a

Prodejní produkt – eShop


Tato pamětní medaile ke 100 výročí zalůožení republiky a ke 100. výročí zvolení prvního prezidenta České republiky je nabízena také jako produkt v eShopu. PRIMAK.cz eShop / Pamětní medaile TGM 2018 – 1. dukát – 20mm – zlato Au999 – 3,5g proof

Sada pamětních dukátů 1. vláda ČSR – výrobaSada pamětních dukátů k výročí vzniku První republiky 1918 s vyobrazením první vlády s vyobrazením prvních představitelů období 20 let 1918-1938.  Vyobrazené jak první zkušební vzorky, tak i náhled na návrhy.
V sadě je 5 osobností první vlády První republiky. Fotografie z výroby sady pamětních dukátů ukazuje rozdíl mezi grafickým návrhem s vloženou fotografií, textem, až po zkušební ražbu a toJaká byla výroba, jak vypadá sada „pamětní dukáty 1. vláda ČSR – výroba sady 2018 . Pamětní dukáty jsou podle vzoru našich dukátů a to v provedení a sada je v tomto provedení.

SADA dukátů
    výroba SADY PRODEJ sady
T.G. Masaryk 1.prezident wikipedie / T.G.Masaryk výroba TGM eShop TGM
Karel Kramář 1.premier wikipedie / K.Kramář výroba K.Kramář eShop KK
Antonín Švehla 1.ministr vnitra wikipedie / A.Švehla výroba A.ŠVEHLA eShop AŠ
Alois Rašín 1.ministr financí wikipedie / A.Rašín výroba A.RAŠÍN eShop AR
Milan R. Štefánik 1.ministr vojenství wikipedie / M.R.Štefánik výroba M.R.Štefánik eShop MRŠ

 

FOTOGALERIE – Výroba medaile A.RAŠÍN

Fotografie z výroby raznic sady pamětních dukátů.Nákupní košík