Výroba pamětní medaile – Primák 2018 – dukát A.RAŠÍN

Návrhy, nákresy z výroby pamětní medaile, jak se vyrábí pamětní medaile A.RAŠÍN ke 100. výročí založení republiky. Výroba paměntní sady dukátů na počest 1.vlády ČSR.

Zlaté pamětní dukáty 2018
Autor: Slavomír PRIMÁK
Název kolekce: 1.vláda ČSR 1918
Sada 5ks dukátů – článek výroba / prodej eShop
Dukát TGM 1.prezident – výroba / prodej eShop
Dukát A.Kramář 1.premier – výroba / prodej eShop
Dukát A.Švehla 1.ministr vnitra – výroba / prodej eShop
Dukát M.R.Štefánik 1.ministr vojenství – výroba / prodej eShop
Dukát A.Rašín 1.ministr financí – výroba / prodej eShop

 

Obsah:

Výroba pamětní medaile T.G.MASARYK 2018
Návrh pamětní medaile TGM – námět, vzhled, kompozice, portrét, lev, skica
Výroba modelu
Averz medaile – prezident T.G.MASARYK
Portrét prezidenta T.G.Masaryka
Reverz medaile – Český lev, název republiky, výročí
Název – Republika Československá 1918-1938
Letopočty na pamětní medaili
Text, písmo, font pamětní medaile
Perlovec – počet perliček na kružnicích
Hrana – zoubky/hladká
Prodejní produkt – eShop –
FOTOGALERIE – Výroba medaile prezident T.G.MASARYK 2018

Výroba pamětní medaile – dukát A.RAŠÍN 2018


Zkušební odražek pamětní medaile ke 100. výročí založení republiky s portrétem prvního prezidenta.
Zlatý odražek o průměru 20mm s vroubkovanou hranou tloušťce cca 0,5mm. Na přední straně je první prezident T.G.MASARYK, na zadní straně je státní znak, název republiky a pamětní letopočty.
Návrh, autor: Slavomír PRIMÁK
Signování: Primák

Technický popis

Autor: Bc. Slavomír PRIMÁK, DiS., MBA
Ražba: Slavomír PRIMÁK
Název: 1.ministr financí A.RAŠÍN
Materiál: Au999/1000 ryzí zlato 24kt
Průměr: 19,75mm
Hmotnost: +3,50g
Provedení: PROOF – lesk, mat
Hrana: vroubkovaná 120 zoubků
Emise: 2018
Náklad: 99ks číslovaných
Číslo: … na vyžádání
Katalog č. dar2018d01pc40

Návrh pamětní medaile TGM – námět, vzhled, kompozice, portrét, lev, skica


Pamětní dukát A.RAŠÍN vznikl jako další dukárt v řade sady na počest 1.vlády ČSR, tedy vycházel stejně jako ostatní dukáty v sadě ze základního dukátu TGM. Zadní strana, reverz mince je tedy použitá stejná jako v případě TGM a je tedy stejná pro všech 5 mincí této sady.
Základ pro výrobu:
– Námět
– Vzhled, kompozice
– Opisy, značky
Námět
Prvotní záměr byl vytvořit pamětní medaili ke 100. výročí vzniku republiky a zároveň k poctě prvního prezidenta T.G.Masaryka,. který bude na přední straně a na zadní straně výrazný Český lev a ke všemu doprovodné texty a nějaká maličkost odkazující na tu dobu.
Vzhled, kompozice
Zde pro porovnání jsou dobové mince, medaile a zároveň kompozice, okraje a obvyklé hrany. Výsledkem je nejen kompilace s ostatních, ale i přidáním dalších prvků. V posledním sloupci je navrhovaná mince i s počtem perliček na okraji.
Vzhled tedy odpovídá Prvorepublikovým mincím, jak základní podobiznou, portrétem, tak i lvem, kompoziční podobnou velikostí mezi písmem a obrazem a doplněné to je jednotícím perlovcem po obou stranách mince ve stjném počtu perliček.
Portrét A.RAŠÍN
Na přední straně je portrét ministra financí A.Rašína a v podobné kompozici jako byl TGM se pokračovalo ve všech dukátech této sady.
Rozdílem je že jediný prezident, tedy TGM hledí z profilu, zatím co ostatní portréty jsou pootočené.
Portrét zabírá značnou plochu mince, jen o něco menší než dobové, přičemž je výška trochu snížená o potřebnou plochu na opis dlouhého textu. Nad portrétem je před jménem přidaná i funkce.
Lev ČSR
Tento Český lev nese všechny atributy Prvorepublikového lva, tedy má jak korunku, tak i slovenský znak na prsou a je vyvedený do kruhové mincovní podoby. Lev je podle zvyklostí ve skoku a samozřejmě že plamenné dva ocasy, ale i penis. Ještě před vznikem samostatného státu za První světové války používali českoslovenští legionáři Českého lva bez královské koruny s důrazem na samostatnosti státu, oděleného od monarchie, tedy království a císařství.
Základní skica
napomáhá pro lepší rozvržení plasticity, zjednodušení z mnohaberevné malby na odstíny pro lepší představu sklonu modelace a kontury pro budoucí hrany.

Výroba modelu

Prvotní model je deailně modelován z plastelíny. Tento model je následně překopírovaný do sádry a v sádře se dále upravují detaily. Ze sádrového modelu se vytvoří tvrdá kopie z Dentakrylu a z této finální kopie se vytváří zmenšenina na redukčním rycím stroji.
Tedy postup je:
Náčrtky
Nákresy
Finální návrh tištěný, kreslený
Model z modelíny, plasticté hmoty průměr 20cm
Sádrový model, pro další detaily
Finální model, Dentakryl – Metylmetakrylátová licí pryskyřice, Methylmethakrylát C5H8O2

Republika Československá 1918-1938

Již od začátku byla otázka jaký použít název státu, neboť se často tento název měnil.
První světová válka a odboj.
Za první světové války vznikl První československý odboj, jehož cílem bylo svržení Rakousko-Uherska a vytvoření samostatného československého státu. Prní odboj měl dva důležité orgány a to domácí odboj Národní výbor československý a v zahraniční působila Československá národní rada.
Republika Československá
V prvních měsících vzniku samostatného státu roku 1918 ke ktrému se vzdává hold, pak za krátkou dobu ještě prvního prezidenta byl název republiky změněný, dále na mincích a bankovkách byl zase jiný název státu a tedy jsem jako autor zvolil střední cestu a to méně známý, ale výstižný název Republika Československá, ikdyž používanější je výraz „První republika“.
První republika – Československá republika – Wikipedie rozcestník
První republika je označení pro Československou republiku (též Republika Československá) v období od jejího vzniku v roce 1918 do Mnichovské dohody roku 1938
28.10.1918 – Samostatný stát československý
Národní výbor československý vydal recepční zákon o zřízení samostatného státu, jehož autorem byl Alois Rašín.
13.11.1918 – Stát československý
Národní výbor československý vydal první československou ústavu navazující na recepční zákon z 28.10.1918 v které se píše prezidentu republiky, nyjvyšších orgánech, ale výslovně neupravovala formu státu, byť stanovila, že rozsudky se vyhlašují jménem republiky.
1919 – Republika Československá – kolky na bankovkách
15.4.1919 – Republika Československá – první bankovka – 100 korun Československých
29.2.1920 – Československá republika
Národní shromáždění přijalo ústavu pro Československou republiku.
1921 – Republika Československá – první mince – 20 haléřů

Averz medaile – 1.ministr financí A.RAŠÍN

Na přední je mistr portrét prvního ministra financí České republiky s opisem funkce a jména.
Autor medaile Slavomír Primák se nechal inspirovat množstvím mincí a medailí z období První republiky.

Tomáš Garrigue Masaryk, označovaný T. G. M., TGM nebo prezident Osvoboditel (7. března 1850 Hodonín[1]14. září 1937 Lány[2]), byl československý státník, filozof, sociolog a pedagog, první prezident Československé republiky.
zdroj: wikipedie / Tomáš Garrigue Masaryk

Reverz medaile – Český lev a název republiky

Na zadní straně medaile je centrálně Český lev, co by znak republiky a opis názvu a pod ním jsou letopočty týkající se výročí ke kterému je medaile vydávána.

PERLOVEC – počet perliček na kružnicích


Počet perliček
Zde jsou dva náhledy na posouzení ohledně počtu perliček na vnitřní a vnější kružnici u této pamětní medaile.
Porovnání s počtem perliček v kružnicích 120+120 a 90+120.
– První varianta 120 na 120 je zajímavá stejným úhlovým počtem perliček na obou kružnicích, vnitřní kružnice vypadá velmi decentně a více zvýrazňuje plasticitu středového lva, oproti druhé variantě.
– Druhá, pravá verze má méně perliček ve středu, ty jsou pak větší a tím celý střed kolem lva jakoby více vystupuje a vypadá výrazněji a spíše evokuje vojenský knoflík, navíc druhá verze s tlustším vnitřním prstencem potřebuje více masy kovu při ražbě a to může způsobit při ražbě menší problémy.
Byla tedy zvolená první decentnější varianta.

Averz má 120 perliček
Reverz má 120 perliček vnějších a

Prodejní produkt – eShop


Tato pamětní medaile ke 100 výročí zalůožení republiky a ke 100. výročí zvolení prvního prezidenta České republiky je nabízena také jako produkt v eShopu. PRIMAK.cz eShop / Pamětní medaile TGM 2018 – 1. dukát – 20mm – zlato Au999 – 3,5g proof

Sada pamětních dukátů 1. vláda ČSR – výrobaSada pamětních dukátů k výročí vzniku První republiky 1918 s vyobrazením první vlády s vyobrazením prvních představitelů období 20 let 1918-1938.  Vyobrazené jak první zkušební vzorky, tak i náhled na návrhy.
V sadě je 5 osobností první vlády První republiky. Fotografie z výroby sady pamětních dukátů ukazuje rozdíl mezi grafickým návrhem s vloženou fotografií, textem, až po zkušební ražbu a toJaká byla výroba, jak vypadá sada „pamětní dukáty 1. vláda ČSR – výroba sady 2018 . Pamětní dukáty jsou podle vzoru našich dukátů a to v provedení a sada je v tomto provedení.

SADA dukátů
    výroba SADY PRODEJ sady
T.G. Masaryk 1.prezident wikipedie / T.G.Masaryk výroba TGM eShop TGM
Karel Kramář 1.premier wikipedie / K.Kramář výroba K.Kramář eShop KK
Antonín Švehla 1.ministr vnitra wikipedie / A.Švehla výroba A.ŠVEHLA eShop AŠ
Alois Rašín 1.ministr financí wikipedie / A.Rašín výroba A.RAŠÍN eShop AR
Milan R. Štefánik 1.ministr vojenství wikipedie / M.R.Štefánik výroba M.R.Štefánik eShop MRŠ

 

FOTOGALERIE – Výroba medaile A.RAŠÍN

Fotografie z výroby raznic sady pamětních dukátů.Nákupní košík