Výroba odznaků – Prořezávaný logo odznáček WSM

Výrobek: odznaky na PIN
Materiál: Stříbro Ag925 –
Rozměry: 11*31mm –
Hmotnost: 3,25g –
Povrch: Rhodium + kamínek –

Výroba odznaků, prořezávaný logo odznáček

Výroba prořezávaného odznaku. Postup zakázky pro výrobu prořezávaného odznaku, od zadání, posouzení loga, návrhy, náhledy, následné nákresy, návrhy řešení až po VIDEO 3d vizializace, pro výrobu prototypu odznaku z prořezávaných písmen WSM.

Obsah:
1, Zadání zakázky výroba odznaku
2, Posouzení LOGA pro výrobu prořezávaného odznaku
3, Návrhy na řešení výroby 3d odznaku
4, První nákresy na možná řešení
5, Nákresy řešení 4 modely prořezávaného odznaku
6, VIDEO vizualizace prořezávaných odznaků WSM
7, Závěrečný pátý model prořezávaného odznaku WSM
8, Prototyp odznaku ve stříbře
9, Odznaky WSM zlacené stříbřené, s kamínkem

1, Zadání výroby odznaku.

Podnikový logo odznak z písmen WSM jako odznáček na PIN, kovový. Písmena odznaku prořezávané s případnou možností barvy, či kamínku, vše vychzázející z loga společnosti.

2, Posouzení LOGA pro výrobu prořezávaného odznaku.

Logo pro výrobu odznaku.


Logo se skládá ze třech samostatných písmen a mezi nimi jsou dva zvláštní svyslé sloupcové prvky, jež dodávají písmenům na vážnosti a přidávají 3d efektu. Ze loga je patrné, že sloupce jsou vyšší než písmena, však není jasné, zda jsou kónické, zužující se směrem dolu, nebo zda je to jen pro zvýraznění 3d efektu.

Stránky zadavatele a logo.

Při pohledu na logo a na stránky společnosti WSM je patrné, že se snaží držet krok v trendech a že mohou mít i přední místo. Volba robota evokuje, že jde o společnost která se snaží udávat krok 21. století, tedy by bylo vhodné na to myslet i při návrzích šperků, při výrobě odznaku, aby byl patrný důraz na kvalitu, hodnoty, ale případně i na materiály.

3, Návrhy na řešení výroby 3d odznaku

Dodané logo společnosti WSM je sice jednoduché, čisté, hezké, však pro 3d vytvoření není vhodné, tedy se budeme zabývat možnou úpravou loga a také hledat možné technické řešení na technologii výroby odznaku.
3,1 Metody výroby odznaku, technologie
3,2 Nutná úprava loga

3.1 Metody výroby odznaku, technologie.

Pro výrobu odznaků se většinou používají dvě metody výroby a to ražba a nebo lití. Metoda lití je vždy luxusnější, má rovnější, krásnější, i lesklejší povrch, je však náročná na mnoho nástrojů Ražba dovoluje i luxusní možnou zrcadlovou ražbu, jakou známe u pamětních mincí. Lití naopak není tak dokonalé, ale má možnosti aby produkt měl složitější tvary, případně několik úrovní, vrstev, což je pro ražbu komplikované.
Posouzení možnosti technologických postupů v této zakázce na výrobu prořezávaného oznaku.
Ražba.
Jelikož se jedná o velimi složité logo, členité a prořezávané, tak v této velikosti je ražba velice nákladná nejen co by nástroje jako raznice, ale potřeba dalších nástrojů na výsek do potřebných tvarů je náročnější. Proto je vhodnější volit metodu odlévání.
Lití.
Metoda odlévání je pro tuto zakázku na výrobu prořezávaného odznaku výhodnější, neboť je i levnější na výrobu prvního prototypu a následné kopírování v menší serii.

3.2 Nutná úprava loga.

Pro výrobu 3d vyřezávaného odznaku, tak aby celé logo drželo pohromadě je nutné toto logo upravit. Pak jsou dvě možnosti úpravy loga:
3.2a, deformovat logo
3.2b, přidat podí’élné příčky, spojky
3.2a, Deformace, předělání loga.
Při deformaci logo, předělání, úpravách, dochází k změně fontů, velikostí, poměrů, či vypuštění některých prvků, se snahou co nejvíce se držet zadaného loga, však ne vždy je to prakticky možné, pak se volí komrpomisy.
Přidání spojek, příček.
3.2b, Přidat podélné příčky, spojky
Drihou možností, jak zhotovit do výroby odznak loga ve 3d prořezávaných písmen je přidání svislých, nebo podélných spojnic. Toto předložené logo WSM má již v základu kolem středového písmene S dva svislé prvky a pod ty by bylo možno přidat vodorovnou příčku nebo dvě.
Vodorovné spojení je možné buď jako drát, nebo větší plocha, dalo by se využít pomocného textu.

4, První nákresy na možná řešení

První ruční nákres prořezávaného odznaku.

Tři prořezávaná písmena WSM jsou spojená vedle sebe hned na svislé příčky kolem písmena S.
Svislé příčky jsou barevne dobarvené zde červenou barvou, ta lze měnit.
Povrch písmen je kovový, dále bude stříbrný, případně zlatý.
V horní části písmene s je červený kamínek, barva rubínová, bílá, modrá je možná podle stupňů udělení.
Na zadní části spojnic bude hřebíček, na zapínání kloboučkem PIN.

Návrh řešení příček

V horní části písmenka S je červený kamínek.
Z předního pohledu jsou příčky vybarvené červeně, ze zadní části jsou příčky černé, tedy to bude barva kovu.
Řešení spojovacích svislých příček je možné kratší na výšku než písmena, či přesahující písmena WSM tak jako v zadání. V tomto případě nebudou vidět spojovací části kolem písmen WSM, ale logo je poměrově užší a koncepčně jiné, však čitelné a jasné.

5, Nákresy řešení 4 modely prořezávaného odznaku

Výroba odznaku, návrh vodorovné příčky a destičky.
 Foto: Návrh výroba odznáčku prořezávané WSM - 1 návrh(model)
Foto: Návrh výroba odznáčku prořezávané WSM – 1 návrh(model)

Toto řešení vychází z proporcionálně z původního loga. dělící svislice mezi písmeny WSM jsou zlacené, aby se více odlišovali od písmen a nedošlo k špetnému čtení textu jako WiSiM.
Výroba odznaku si však vyžaduje, aby výsledný vyráběný odznak měl také mechanickou pevnost, proto je zde navrhovaná spodni destička na které je zeměpisné určení a část názvu společnosti, tedy BOHEMIA. Pak se celé logo dá číst jako WSM BOHEMIA. Spodní nápis je také zlacený pravým zlatem.
V horní části písmene S je zasazený čirý kamínek, nemá kolem sebe obrubu, což je vzdušné a hezké provedení.

Prořezávaný odznak a spojnice z kamínků.
 Foto: Vizualizace 3 návrhy výroba odznáčků. Řazeni pod sebou 3, 2, 1návrh.
Foto: Vizualizace 3 návrhy výroba odznáčků. Řazeni pod sebou 3, 2, 1návrh.

Toto řešení je spíše klenotnické, na vodorvoné spojnici je jedna nebo dvě řady kamenů, pak z předního pohledu není spojovací část tak zřetelná a upoutají pozornost spíše kameny, než že by šlo o spojovací díl.
Při dvou řadách kamenů, které mají vyráběný odznak z prořezávaných písmen držet pohormadě je zaltnický, klenotnický efekt nejvyšší, takový šperkařský výrobek pak evokuje pocit klenotnické firmy, či luxusní společnosti.

Výroba odznaku – návrh na prořezávaná písmena Zhuštěná písmena.


Foto: Vizualizace odznáček 4.návrh

Toto je řešení pro výrobu odznaku, kde spojnice nejsou patrné, neboť mezi písmeny je téměř neznatelná mezera v desetinách milimetru, ale poměr vzdálenosti písmen je jiný, než v dodaném logu, to je pak užší, než originál.
V této variantě řešení pro výrobu prořezávaného odznaku jsou však spojnice patrné a mohou se číst jako další dvě písmena I, pak místo WSM může dojít k zámeněně a čtení WISIM. Svislé spojnice jsou vyšší než písmena WSM jako je v původní vaziantě loga, však i tato výška se dá snížit, čímž dojde k lepší čitelnosti. Zde jsou dělící svislé spojnice povrchově zlacené, aby se částečně lišili od písmen a došlo špíše k odlišení, co jsou písmena a co části loga, či odznaku.
Však i toto řešní není tak čisté, neboť při tvorbě loga došlo k nevhodně volenému prvku dělících čar ketrý místo estetické vlžky jsou rušivé elementy zaměnitelné za další dvě písmena. Z pohledu zlatníka, medailéra pro výrobu odznaku je toto logo velmi nevhodně navrženo pro plastické 3d ztvárnění.

6, VIDEO vizualizace prořezávaných odznaků WSM

Výroba odznaku – VIDEO vizualizace 1, prořezávaná písmena + dvě příčky

Na tomto videu je zobrazený model z výroby LOGO podnikového odznaku s prořezávaným písmem. Písmena WSM jsou spojená horní vodorovnou příčkou. Povrch, materiál je zlacený. Spodní část pro zpevnění má místo příčky destičku s nápisem BOHEMIA. V horní části písmene S je vsazený kamínek.

Výroba odznaku – VIDEO vizualizace 2, prořezávaná písmena více kamínků

Druhé video s řešením pro výrobu odznaku, kde spojnice volných písmen je osázená kamínky. Vizualizace návrhu prořezávaného loga z písmen WSM, kde spojovacích příček mezi písmeny se pro zakrytí použilo kamínků, aby bylo docíleno co nevětší věrnosti k původnímu logu. Vložené kamínky mají zakrýt spojovací část, ale zároveň dodat pevnosti celému šperku. Toto je spíše vzdušné klenotnické řešení, než robusní technické.

Výroba odznaku – VIDEO vizualizace 3, tři různé modely prořezávaná písmena

Toto video zachycuje vizualizaci třech různých provedení pro výrobu odznaku, kde jsou prořezávaná, samostatná písmena.
Na tomto videu jsou tři různá řešení a to vizualizace navrhovaných odznků, pro výrobu prořezávaného loga z písmen WSM, kde je patrný rozdílný přístp k zakrytí, spojovacích příček mezi písmeny, aby bylo docíleno co nevětší věrnosti k původnímu logu. Vložené kamínky mají zakrýt spojovací část, ale zároveň dodat pevnosti celému šperku. Toto klenostnické řešení evokuje spíše luxusní značku, nebo klenotnickou firmu kde je jasná vysoká pozice.

Výroba odznaku – VIDEO vizualizace 4, prořezávaný odznak, sražené písmo

Video vizualizace 3d návrhu prořezávaného loga z písmen WSM, kde jsou spojovací svyslé části aby písmena WSM mohla být prořezávaná. Dělící, či spojovací sloupky jsou zlacené aby se dalo odlišit co je písmeno a co spojovací část, či díl, prvek loga.
Zde je práve patrno, jak těžké je přepracování 2d loga na 3d aby se dalo docílit spojení všech částí a vyráběný odznak, logo bylo co nejvíce 3d plasticky prořezávané.

Fotografie, návrhy, 5 model, prototyp odznaku WSM


Popis k úpravám pátého modelu.
Bez kamínku.
V horní části písmene s již není kamínek, je je zamýšlený v dalších etapách jako rozlišovací znak stupňů uděleného odznaku.
Sloupce zlacené.
Dva střední sloupce jsou vyšší než písmena WSM, tyto sloupce jsou na náhledu vyobrazené se zlaceným povrchem, pro rychlejší orientaci a posouzení vzhledu. Ve výrobě je pak možno tento stříbrný odznak částečně pozlatit na sloupcích pravým zlatem.
Sloupce nekónické.
Tyto dva sloupce nejsou kónické. Výškou přečnívají písmena WSM. Sloupce jsou příčně spojené s písmeny.
Spojnice, příčky.
Příčné spojky spojují všechna tři písmena a sloupce vodorovně. Spojovací vodorovné příčky jsou v zadní části odznaku a jsou na poloviční tloušťku písmen, což je dostatečné na pevnost odznaku. Mezery mezi pímeny a sloupy jsou co nejmenší, pak spojovací příčky jsou téměř nepatrné. Příčky jsou instalované na plocho, tedy z pohledové strany jsou nižší, než co do tloušťky jež drží písmena, toto je patrné zejména ve spojce sloupce I a písmene W.

VIDEO vizualizace odznaku 5, model 3d písmena WSM

7, Závěrečný šestý model prořezávaného odznaku WSM.

Závěrečný pátý model pro výrobu prořezávaného odznaku. Páté řešení s úpravami ve fotografích, s popisky a video vizualizace 3d zamýšleného vyráběného odznaku.

7.1 Fotografie, návrhy, 6. model, prototyp odznaku WSM

Několik foto pohledů na závěrečný 6. model výroby odznaku.

Popis k úpravám šestého závěrečného modelu.
Bez kamínku.
V horní části písmene s již není kamínek, je je zamýšlený v dalších etapách jako rozlišovací znak stupňů uděleného odznaku.
Sloupce zlacené.
Dva střední sloupce jsou vyšší než písmena WSM, tyto sloupce jsou na náhledu vyobrazené se zlaceným povrchem, pro rychlejší orientaci a posouzení vzhledu. Ve výrobě je pak možno tento stříbrný odznak částečně pozlatit na sloupcích pravým zlatem.
Sloupce nekónické.
Tyto dva sloupce nejsou kónické. Výškou přečnívají písmena WSM. Sloupce jsou příčně spojené s písmeny.
Spojnice, příčky.
Příčné spojky spojují všechna tři písmena a sloupce vodorovně. Spojovací vodorovné příčky jsou v zadní části odznaku a jsou na poloviční tloušťku písmen, což je dostatečné na pevnost odznaku. Mezery mezi pímeny a sloupy jsou co nejmenší, pak spojovací příčky jsou téměř nepatrné. Příčky jsou instalované na plocho, tedy z pohledové strany jsou nižší, než co do tloušťky jež drží písmena, toto je patrné zejména ve spojce sloupce I a písmene W.

7.2 Nákresy a okótování pro výrobu odznaku WSM

Nákresy na milimetrovém rastorování s kótováním vyráběného odznaku.

Rozměry a hmotnosti.
Materilál stříbro, hmotnost.
Při výrobě prořezávaného odznaku WSM se zamýšlí s materiálem zlatnického šperkové stříbra Ag 925 odhadováno při tloušťce 3mm bude hmotnost 5g stříbra. Pokud by se zamýšlel odznak ve zlatě, pak by hmotnost byla cca 8g, případně by bylo možno je ztenčit na 2mm a dostat se napřiklad na 6g zlata.
Šířka, výška.
Zde je příkald šířka pro výrobu odznaku 30mm. Běžné rozměry odznaků jsou od 2 do 4cm. Na tomto modelu jsou při 3cm na šířku pak výška cca 9mm a tloušťka 3mm.

7.3 VIDEO vizualizace odznaku 6 model 3d písmena WSM.

8, Prototyp odznaku ve stříbře

První vzorek odznaku vyhotovený ve stříbře.

9, Odznaky WSM zlacené stříbřené, s kamínkem

Výroba odznaků na zakázku s logem WSM. Výsledné odnaky WSM s povrchem zlaceným a stříbřeným, případně doplněné kamínky.


Odznáčky WSM ještě na dílně zárí kamínkem s očekáváním na vyzvednutí.


Odznaky WSM jsou vyrobené ze stříbra Ag925 a nejvyšší verze je zlacená pravým 24karátovým zlatem. Také jsou odznaky doplněné kamínkem s vysokou brilancí.
Vzled loga WSM se mají dvě svislice a pak výsledně odznak vypadá jako nápis WISIM, je to menší nedostatek, který by bylo potřeba vyřešit již při tvorbě loga.

Nákupní košík