Výroba odznaku na zakázku – logo – ASI – Česko-Slovenská unie

Výroba odznaku na zakázku, podle dodaného loga.
Bylo dodáno logo ASI – Česko-Slovenské unie s požadavkem vytvořit, odznaky vhodné velikosti pro účastníky konference ASI a to v počtu 500ks.

Výroba odznaku – vytváření vzhledu z loga

Kongres pořádala křesťanská Česko-Slovenská unie adventistů ASI, přičemž její logo vychází a používá označení třech písmen ASi. Požadavek byl zachovat font a vzhled, pak vytvořit česko-slovenskou verzi a tomtéž duchu, ve vhodném rozměru a poměru.
Ze základního loga ASI, jež má pod písmeny ASi dvojřádkový akglický text jsme navrhly jednořádkový český a to v šesti modifikacích.
Logo ASi a návrhy na odznak ASi Československé unie
ASi
ADVENTIST – LAYMEN S
SERVICES INDUSTRIES


Z těchto šesti variant byla vybraná ta s delším textem a kapitálkami.

Výroba odznaků – rozměry

Při větší serii odznaků v počtu od 100ks lze vytvořit libovoný tvar a rozměr, či případně použít již osvědčené rozměry a tvary, což zlevní výrobu a zkrátí.
Na počátku nebyl zadaný přímo konkrétní rozměr, jen požadavek na vhodnou velikost od 2 do 5cm.
Při výrobě odznaků se přihlíží nejen k požadavkům zadavatele, ale doporučí se i běžně používané odzkoušené velikosti a tvary a to jak pro přehlednost, tak pro praktičnost z již osvědčených použití vyráběných odznaků.
Pro tento případ bylo doporučeno použít rozměr nástrojů pro ražbu, který běžně používáme a to 15x23mm, což je stále ještě decentní rozměr, ale zároveň dobře rozpoznatelný od jiných odznaků, ale i čitelný jak velkých tří písmen v logu, tak i spodního textu.

Výroba odznaku – zapínání

V minulých desetiletích bylo běžné zapínání na jehlu, na zapíchnutí, jehla byla však zbytečně dlouhá, propichovala se větší část látky a bylo nebezpečí že se člověk poraní a do lehkých košil nebyla jehla nejlepší, ač měla někdy dole váleček jako chránič.
V dnešní době je preferované zapínání na PIN, tedy hřebíček, s menším bodcem, aretací, proti otáčení a zapínání motýlek. Toto zapínání je vhodné jak do obleku, tlustého kabátu, tak i do lehké košile.
V poslední době je oblíbené zapínání namagnet, které je vhodné nejen pro lehké košile, ale i tlustší materiály.
Tedy bylo zvoleno momentálně nejběžnější zapínání a to na PIN.

Výroba odznaku – popis

Odznak do klopy
Název odznaku: ASI Česko-Slovenská unie
Rozměry: 15x23mm
Tloušťka odznaku: 3,4mm
Odznak+zapínání: 12mm
Hmotnost odznaku: 3,2g
Odznak se zapínáním: 3,7g
Výroba: ražený odznak, logo tištěné, ručně lakovaný, oblá čočka

Výroba logo odznaku – fotogalerie

Nákupní košík