QR cody kodování kodér QR online

Co je to QR kod ? Co je ten divnej koskovanej pavouk? na co je QR kod?
QR kody vygenerování QR kodu email, sms, www stránky, cokoli, Online QR generátor.

http://goqr.me/
QR kod, je čárový kód nové generace. Zkratka QR znamená Quick Response,česky  „rychlá odezva“, což samo o sobě napovídá o jednom z důvodů, proč QR kódy vznikly, a tím je jejich velice rychlá dekódovatelnost. Těch důvodů bylo ale samozřejmě více. Hlavní rozdíl oproti klasickým čárovým kódům spočívá v přidání druhého rozměru (ačkoliv jsou čárové kódy ve své podstatě také dvojrozměrné, data jsou uchována jen v jedné dimenzi). To umožňuje uchovat v QR kódu několikanásobně větší objem dat. Samozřejmě, čím větší QR kód (respektive, čím jemnější mřížka), tím více informací se do něj vejde. V současnosti to mohou být tisíce a tisíce znaků, přičemž může jít o číslice, písmena, binární data nebo japonské znaky Kanji.
QR kódy mají několik úrovní čtení, aby při poškození bylo stále možné jeho rozluštění, tedy i při poškození části kódu jej stále může jít dekódovat a přečíst obsažené informace. Tyto úrovně jsou konkrétně čtyři a jsou označeny písmeny L, M, Q a H, což odpovídá 7%, 15%, 25% či až 30% z celkové plochy kódu. Je však logické, že čím vyšší je zavedená úroveň chybové korekce, tím menší je pak maximální objem zakódovaných informací.

A jak to tedy funguje? V oblasti kódu je několik pevně daných zón, a pomocí QR generátoru do nich můžete vložit různé informace, kontaktní informace, kalendářové události, e-mailové adresy, telefonní čísla, zeměpisné lokace, obsah SMS zpráv, informace o bezdrátových sítích nebo www adresy. Některé generátory QR kódů již nabízejí i mnohem více typů dat, nevyjímaje ani údaje o Facebookovém profilu.

Ukázka využití QR kódů v běžném životě:

 

Nákupní košík