Dopis Návrh výroba medaile Praha 4

V Praze 20.3.2010

 

Medaile Praha 4

Návrh medaile do soutěže, výběrového řízení pro výrobu medaile Prahy 4.
Primák Slavomír
zlatník, starožitník, medailér
Obsah
1, Zadání výběrového řízení
2, Způsob využití
3, Počet vyrobených kusů
4, Popis návrhů
5, Druhy provedení
6, Balení
7, Rozpočty
8, Další využití
9, Kontakty, odkazy

 

1, Zadání výběrového řízení

Zde je návrh medaile pro mestskou část Praha 4, pro výběrové řízení.
Návrh je předkládán na základě výběrového řízení vyhlášeného městskou částí Praha 4

 

2, Způsob využití

Medaile jsou vyrobeny pro různé využití. Jako součást poděkování, uznání za vykonanou práci, ocenění, blahopřání k jubileu, stejně tak jako příležitostní dar při jednání se zastupiteli.
Barva. Medaile jsou rozlišené barevně, proveden’m do stříbrna, či do bronzu.
Nápisy. Medaile mají provedení pro možnou dodatečnou rytinu.

 

3, Počet vyrobených kusů<

Počítá se s výrobou 200ks.
Rozlišené vzhledem na 100 stříbrných a 100 bronzových
Případné provedení pár kusů z pravého stříbra, číslované.

 

4, Popis návrhů

Medaile má rozlišovací obě strany.
Přední – čtyřlístek, dálnice, stuha s rytinou, budovy.
Zadní – erb městské části Praha 4 s opisem kolem.

 
Přední strana
Na jedné straně je stylisticky proveden čtyřlístek vyobrazené jako mnohé mimoúrovňové dálniční nadjezdové křižovatky Prahy 4.
– Čtyřlístek je jakousi dálnicí a zároveň rebusem okdud kam, s jednoduchým a veselým řešením.
– Stuha. Stejně tak je čtyřlístek, řešený jako stuha, do které se bude vpisovat rytina, buď předdefinovaná, např. “K významnému jubileu 70 let” “Za obětavou práci” či pár provedení ke konkrétní události, “za záchranu života” “blahořejeme k trojčátkům” atd.
Stuha v prostřed může být vodorovná, případně secesně točená zhora, či ze spoda.
– Budovy. V prázdných polích vně listků jsou možnosti pro 4 obrazce.
Zde by mohli být nejdůležitější a také vzhledné budovy části Prahy 4, či na jejich vstupu. Jakožto radnice, Podolský stadion, Podolská úpravna vody, výškové budovy atd.
    

 
Zadní strana
Na zadní straně je centrální erb městské části Praha 4. Okolní popis vně s patkovým okrasným písmem Městská část Praha 4. Další úpravy jsou rozlišené spodním podkladem.
Šikmo v pravo vzůru vypsané názvy čtvrtí Prahy 4.
Názvy ulic podobně jako je provedení na mapách kolmo k sobě vypsané nejvýznamnější ulice.
  

 

5, Druhy provedení

Možnost provedení je buďto ražba, či lití.
Metoda lití je levnější na prvotní náklady za vzorek, model a následné kusy jsou cenově téměř na stejné hladině.
Metoda ražbou je tradiční, však odost dražší pro výrobu raznice a to na dvě strany, však ražba je přesnější s hezčím povrchovým plastickým provedením a při doražbě s nižšími náklady, bez rozdílu použití materiálu.
Rozlišená povrchová úprava na matné starostříbro, či starobronz je moňá u obého provedení.
Zlacený povrch lze také provést. V případě ražby se dá použít lakovaný mosazný materiál, ketrý je laciný. V případě lití je tu možnost zlacení pravým zlatem, což je finančně drahé.

 

6, Balení

Medaile jsou balené každá zvlášt do českých ručně vyráběných sametovách krabiček. Případně pár luxusních kusů do dřevěnných kazet z ušlechtilého dřeva s povrchovým lakováním.

 

7, Rozpočty

Rozpočty mají tři části. Prvotní náklady, výroba a možnost dovýroby.
Prvotní náklady jsou nákresy, návrhy provedení, výroba vzorku, prototypu, formy, raznice.
Výroba. Cena za várobu daného počtu kusů, včetně krabiček.
Dovýroba. Je cena za výrobu dalších kusů, jež jsou již levnější, či jen jednoho kusu.

 

8, Další využití

Plaketa, medailon, řád, vyznamenání, medailonek, pamětní peníz. Čtyřgroš.

Medaile se dají použít jako jednostrané plakety pro upenění na dřevěnou desku, mramor, či mosaznou destičku.
Medailon. Medaile se dá použít v kombinaci s řetězem či stuhou jako medailón, vyznamenání, či cena pro vítěze a to i jako jednostranná s využitím zadní strany pro delší text.
Zmenšenina. Medailonek, pamětní peníz, lze vyrobit jakožto pár zmenšenin či připadné větší počet kusů mincí již ze stávajícího náhrhu.
Čtyřgroš, či čtyřkový groš, evokace na pražský groš s použitím erbu či čtyřlístku na jednu stranu, případně obou a použitím starého fontu písma pro evokaci středověkého platidla.

 

9, Kontakty, odkazy

Primák Slavomír
Dukelských hrdinů 29
170 00 Praha 7 – Holešovice
mobil: 732 130 350
email: primak.slavomir@seznam.cz
www.PRIMAK.cz
www stránka, obrázky, nákresy návrhy.
V Praze dne 20.3.2010

Slavomír Primák v.r.

 

 

Nákupní košík