Vznik Československa a Muži 28. října 1918 – ČSR

V říjnových dnech roku 1918 se připravoval vznik Československé republiky na mnoha místech. Kdo kde jak se snažil, co kdy kde kdo dělal?

 

Vznik ČSR – Muži 28. října 1918

Kolem 9 hodiny Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního výboru převzali Obilní ústav v Praze, aby zabránili odvozu obilí na frontu.

Karlem Kramářem a Edvard Beneš v Ženevě o vytvoření a podobě samostatného československého státu, že nový stát bude republikou (byla uvažována i monarchie).

 

Ulice Prahy 28.10.1918

Smlouvu o uznání autonomie národů Rakousko-Uherska, si lid vyložil jako uznání nezávislosti, což vedlo k živelným demonstracím, jásání v ulicích a ničení symbolů Rakousko-Uherska. Na Václavském náměstí u pomníku svatého Václava promluvil k davům kněz Isidor Zahradník a byl vyhlášený samostatný Československý stát. Na soše Svatého Václava byl zavěšen prapor Československa.
Foto zdroj: extrastory.cz / unikatni-zabery-1918

 

Video 28.10.1918

Autentické video z ulic Prahy a záběry jak na Václevském náměstí byla vyšešená vlajka Československa na soše Svatého Václava.

 

Zákon a provolání Lide československý

Večer 28. října vydal Národní výbor první zákon, zákon o zřízení samostatného státu československého

Lidové noviny vytiskli zákon nově vzniklé Československé republiky a článek, provolání Národního výboru „Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem …“.
Tyto dokumenty podepsali Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vávro Šrobár a František Soukup, ti byli později nazvaní „Muži 28. října“.

 

Muži 28. řijna 1918

Pět mužů podepsalo provolání k lidu československému a první zákon Československa v lidovém domě.

Horní řada z leva: František Soukup, Jiří Stříbrný, Vávro Šrobár
Spodní řada z leva: Alois Rašín, Antonín Švehla

České znaky, symboly

Symbolů které jsou české, či československé je více.

První vlajka pro nově vznikající Československo byla červenobílá ne ze tří barev jako je současná.

 

Fotogalerie – vznik Československa

Nákupní košík