Výroba odznaku modelace z 2D na 3D logo ZÁMOTEK – Ostravská univerzita<

Výroba odznaku modelace z 2D na 3D logo ZÁMOTEK - Ostravská univerzita

V zadání je vyrobit odznak, odznáček plnoplastický podle 2D loga jež má Ostravská univerzita.
Odznak bude v několika variantách, úrovních a to od studentů, pro návštěvy, až po představitele univerzity.

Zadání vypadalo velmi jednoduše a to udělat z loga odznáček.
Jenže Ostravská univerzita má hezké 2D logo vytištěné na papíru vypadající jako „zámotek“ ale převést do plné plasticity, aby kombinace barev dávala smysl, co je tvar a co stín, to je výzva!

Menu:
Logo ZÁMOTEK – Ostravská univerzita
Převod loga z 2D na 3D
Nákresy a modelování LOGA
Video – modelování z 2D na 3D plastické
Logo ve 3D, možnosti, varianty
Zámotek varianta č.8
Poslední návrh 3D loga
TOP nejlepší návrhy na 3D logo Ostrabské univerzity
3D modely loga
8 prototypů rozdílné pojetí
Výroba odznaku LOGO závěrečné DOPORUČENÍ
FOTOgalerie obrázky ZÁMOTEK

Logo ZÁMOTEK – Ostravská univerzita

Toto je logo Ostravské univerzity, povedené, hezké, však vhodné na 2D prezentace. Logomanuál je vytvořený do podrobností a to i možnost používat hezké pixelové body. Však s 3D použitím se zde nepočítalo a při pohledu na tento 2D obrazec vás tahá fantazie do světa kde zcela neplatí naše fyzikální zákony třebas o stínech a tak vzůru do představ.


Logo ZÁMOTEK Ostravská univerzita

Převod loga z 2D na 3D

Tvůrce 2D loga vytvořil jakýsi „zámotek“ však z hlediska dopadajících světel je těžší převést takové ploché logo na 3D objekt, ale i tak řešení se dá najít více, záleží jen na úhlu pohledu a představivosti.
Převod loga z 2D na plnoplastické 3D se dá pojmout v mnoha směrech a to od prostého jednoduchého 2a1/2D vypadající jako dortové patrové provedení, až na plnoplastrické 3D, kdy logo netvoří jen rovné plochy, ale zakřivené vlny, jaké známe z přírody.

Nákresy a modelování LOGA

První nákresy, náčrtky, jak se dá vnímat logo a jak jej pojmout

Video – modelování loga z 2D na 3D plastické

Při prvním pohledu je jasné že se jedná o jakýsi zámotek, ale jak je propletený, vždyť to není ani celý kruh, kružnice není uzavřená, vždyť i taková houska z obchodu má své hrany.

Video, pohled na stůl se třeby modely plastického ztvárnění loga. Modely nejsou zcela přesné co do hran, či rovnosti, jde o studii poměrů a tvarů, co má být ploché, co oblé, či dolu, nebo nahoru.

Logo ve 3D, možnosti, varianty

Základní myšlenka je že zámotek, ač není pravidelný, tak bude jako medailon na kruhové podložce, bez rámečku.
Varianty provedení jsou možné zejména v odlišení tmavé a světlé plochy v úrovni vystoupení. Například, světlá plocha bude vystouplá nahoru, tmavá dolu, či opačně. Nebo že jedna z ploch bude zakřivená, druhá plochá, či vypouklá, nebo vydutá. Tyto možnosti pak dávají v základu asi 6 variant řešení s možnou kombinací na dvojnásobek, ale i dalšími variacemi po úpravách, celkem je zde popsáno 16 variant.

Rovné plochy, model DORT, pseudo 3D
1, Bílá nahoře, černá dole, plochy rovné
2, Bílá dole černá nahoře, plochy rovné
Tyto plochy mohou být ve stejné úrovni, nebo mohou být ve dvou úrovních černé, jako černý půlměsíc nižší, pak černá spirála vyšší. Tím vzniknou další dvě variace bodu 1 a 2.
3, Bílá nahoře, černá dole, plochy rovné. Černý plměsíc má polovinu tloušťky. Tedy pak je to třípatrový dort.
4, Bílá dole černá nahoře, plochy rovné. Černý plměsíc má polovinu tloušťky. Tedy pak je to jako bludiště s dvojitou hradbou.

Nakloněné roviny, rampy
5, Bílá nahoru, skloněná rampa, černá jsou kosené ploché boky, bílá spirála jde od spoda, nahoru v prostřed zase dolu, středový kruh je v dolní poloze.
6, Bílá nahoru, skloněná rampa, černá jsou kosené ploché boky, bílá spirála jde od spoda stále nahoru, středový kruh je ve vyrchní poloze jako vyhlídka rozhledny. Černé boky jsou jako valy kuželové rozhledny

Rovina a vlna
7, Bílá dole plochá rovina. v jedné úrovni, černá vlnovitě nahoře, vlny zvedající se od krajů z nuly nahoru směrem doprostřed. Spodní půlměsíc v prostřed může mít stejnou výšku jako vnitřní šnek,
8, Bílá dole plochá rovina, černá vlnovitě nahoře, jako bod 5, jen středový šnek je dvakrát, či třikrát vyšší než půlměsí.
9, Bílá jako zvednutá vlna nahoru, tedy vypouklá, uprostřed bude bílá zvedlá pložší poklička, výška bílé je do stejnoměrné roviny po většinu délky, jako rozpláclý had. Černá jako dole plochá, v jedné úrovni.
10, Bílá jako zvednutá vlna nahoru, jako bod 7, jen v rozdílu že nejde o hada, ale o stejnoměrně i do výšky se zvětšující se kužel, na konci s kopulí.

Vlny nahoru, dolu
11, Bílá jako zvednutá vlna nahoru, tedy vypouklá, jako bod 7, jen černá nebude plochá, ale dutá vlna, stejnoměrná, úměrná výšce bílé vlny.
12, Bílá jako zvednutá vlna nahoru, tedy vypouklá, jako bod 7, jen černá nebude plochá, ale dutá vlna, jen pozvolně hrubší v průřezu a středově nejtlustší.

Vlny obě nahoru, nebo dolu
13, Jako v předchozích bodech, jen obě vlny jsou nahoru, stejnoměrmě vysoké, téměř po celé délce. Tedy vlny vypouklé. Barva šneků a půlměsíce bude odlišena kovem.
14, Jako v předchozích bodech, jen obě vlny jsou duté, jako otisk dovnitř, stejnoměrmě hluboké, téměř po celé délce. Tedy vlny vyduté. Barva šneků a půlměsíce bude odlišena kovem.

Otisk šneka, fosílie, zkamenělina
15, Jako v předchozích bodech, jen obě vlny jsou dolu, pozvolně se zvětšující po celé délce. Tedy vlny vypouklé. Barva šneků a půlměsíce bude odlišena kovem. Celé to vypadá jako fosilie, jako zkamenělá polovina šneka, ulity, či skořepiny zámotku.
16, Jako v předchozím bodu 13, jen jde o otisk šneka, zámotku, vše je postupně se zvětšující. Barvy loga jsou odlišené barvou kovů.

Zámotek varianta č.8

Zde je postupný vývoj varianty číslo 8, od plochého obrkreslení, po GIF animace.

Poslední návrh 3D loga

Zde je poslední rozpracovaná verze a na dalších se pracuje

Uloženo zde: https://primak.cz/wp-content/uploads/2019/07/zamotek-varianta-08-21-modra-seda.gif

TOP nejlepší návrhy na 3D logo Ostrabské univerzity

TEdy variant bylo možných vymodelovat mnoho. Z několika desítek jsem to zredukoval na 12 nej a následně na TOP 8. Při delším nahlížení však jeden z nich je stále nejčistší a nejpřirozenější. Který odhadujete že vyhraje?

a ještě jeden pohled na zlatnický stůl, kde se připravují modely v pryskřici.


3D modely loga

Zde je možno si prohlédnout vzhled osmi nejlepších log „Zámotek“, které má Ostravská univerzita. http://foto.585.cz/3D-modely/zamotek_top_8.stl

8 prototypů rozdílné pojetí

Do finále tedy prošlo 8 prototypů logoodznaků ze stříbra.
Průměr je 20mm, tloušťky 2 až 3mm.
Průměrné hmotnosti 5g
Rozdílné profily
Prototypy jsou ve dvou řadách, základ je plochý a rozdíl je zda ornamenty jsou zahloubené, či vystupující. Jen poslední 8. varianta, která má obě možnosti a to šnek vystupující nad plochu a půlměsíc je zahloubený.
Déle jsou tyto ornamenty zahloubeny, či vyvýšeny buď plochým způsobem, nebo vlnou a ta vlna je buď pozvolná, či s vysokým hrbem.
Další rozdíl jaký má šnek na svém vnitřním začátku a to buď je do špičky zároveň z plochou úrovně 0, nebo je vystouplí a tím tvoří místo špičky hranu.
Ploché
I, plochý, zahloubené ostré hrby se špičkou
Hmotnost: 5,38g
Tloušťka: 2,02mm
Šnek: Zahloubený, ostrý hrb
Začátek š.: špička
Půlměsíc: zahloubený ostrý hrb

II, plochý, zahloubené vlny se špičkou
Hmotnost: 5,55g
Tloušťka: 2,17mm
Šnek: Zahloubený, pozvolná vlna
Začátek š.: špička
Půlměsíc: zahloubený pozvolná vlna

III, plochý, vystouplé vlny, nakloněné plochy s hranou
Hmotnost: 5,04g
Tloušťka: 2,38mm
Šnek: plochý, nakloněný jako náhezdová rampa zdola nahoru
Začátek š.: ostrá hrana
Půlměsíc: plochá rampa zdola nahoru a ve středu opět dolu

IV, plochý, zahlpoubené rampy do špičky
Hmotnost: 5,25g
Tloušťka: 2,29mm
Šnek: plochý, nakloněná rampa, dolu, od středu opět nahoru
Začátek š.: od špičky
Půlměsíc: nakloněná rampa, dolu, od středu opět nahoru

Vystouplé
V, vystouplé zaoblené vlny zdola nahoru a zpět, od špičky
Hmotnost: 4,75g
Tloušťka: 2,62mm
Šnek: vlna, od špičky se zvedá a od prostředka jde opět dolu
Začátek š.: od špičky
Půlměsíc: od špičky se zvedá a od prostředka jde opět dolu
Půlměsíc má tloušťku tloušťky šneka

VI, vystouplé zaoblené vlny zdola nahoru a zpět, od špičky
Hmotnost: 5,16g
Tloušťka: 3,09mm
Šnek: vlna, od špičky se zvedá a od prostředka jde opět dolu
Začátek š.: od špičky
Půlměsíc: od špičky se zvedá a od prostředka jde opět dolu
Půlměsíc je tlustší než polovina tloušťky šneka

VII, vystouplé hrabaté vlny od špičky
Hmotnost: 5,10g
Tloušťka: 3,14mm
Šnek: vlna, od špičky se zvedá a od prostředka jde opět dolu
Začátek š.: od špičky
Půlměsíc: od špičky se zvedá a od prostředka jde opět dolu
Půlměsíc je hubenější než polovina tloušťky šneka

VIII, šnek vystouplý od špičky, půlměsíc zahloubený
Hmotnost: 4,06g
Tloušťka: 2,04mm
Šnek: vlna, od špičky se zvedá a od prostředka jde opět dolu
Začátek š.: od špičky
Půlměsíc: od špičky klesá a od prostředka opět stoupá
Půlměsíc je hluboký do poloviny základny

Výroba odznaku LOGO závěrečné DOPORUČENÍ

Ostré hrby, ty na první pohled zaujmou, však lom světla rozehraje ostré barevné kontrasty a pak je to zcela rozdílné než logo z něhož se má vycházet.
Ploché pojetí, ať jednoduché dortové, či nakloněné ploché plochy odpovídají více logu, ale je to zcela bez fantazie a nezajímavé, ba až dětsky triviální, bez možnosti kreativnějšího využití takového objetku a s menší fantazií k použití. Jediný klad je použít takový objekt co by ztvárnění zahradních keřů, či rozhledny v kampusu s možností bezbariérového pohybu po objektu.
Ornamenty zahloubené by byli vhodné při použití co by pečetě, že při obtisku zanechají hezký relief, ale je to inverzní pojetí a není vhodné na prezentace.
Vystouplé ornamenty s pravidelnou vlanou se jeví jako nejpříjemnější na pohled a při využití výpočtu zlatého řezu je tato varianta oku nejpříjemnější. Tedy to je doporučená varianta prototypu č. V. s pozvolným zvedáním i klesáním.Zámotek – 20mm odznak Ostravské univerzity

Závěrečný vybraný odznak Ostravské univerzity pro velikost 20mm byl vybraný v nejjednoduším zobrazení, z hora plochý, s vyplněnou barvou loga. Tedy ten nejjednodušší, nejprostší.

FOTOgalerie obrázky ZÁMOTEK

Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním Cookies.Zjistit víceOK, rozumím