Rozdíl stupeň, třída

Je to jedno jestli něco budu řadit podle tříd, nebo podle stupňů?
Jaký je rozdíl mezi třídou a stupněm?
Ať je to výplata, mzda, školní zařazení, či v armáně, nebo vojenské vyznamenání, či státní řád ?
– Platové tabulky – stupeň, třída
– Řády a vyznamenání – třídy, stupně

Platové tabulky – stupeň, třída

Platový stupeň je za roky, délku praxe, třídy jsou pak podle zařazení. Podle toho je potom počítaný plat například pro policii, armádu, BIS, či úředníky, nebo zaměstnance Akademie Věd.

Praxe – stupeň – třída 1 – 2 – 3 až 16
do 1 roku – I. – 7.420 -8.050 – 8.730 – 25.150,-Kč
do 9 let – V. – 8.610 -9.350 – 10.140 – 29.160,-Kč
do 19let – VIII. – 9.630 -10.460 – 11.340 – 32.580,-Kč

Státní vyznamenání – třídy a stupně

České, Československé vyznamenání čerpají z předešlých českých tradic a z Francouzských legií.
Naše současné státní vyznamenání jsou vyšší a nižší, ty se pak dělí na třídy, stupně, občanské a vojenské. Dá se říci že vysoké státní vyznamenání mají třídy a nižší stupně, zde jsou i další příklady.
– řády (ŘBL + ŘTGM) – třídy
– medaile (MZH + MZZ) – stupně

Státní vyznamenání – Řád Bílého lva – 5 tříd

Například naše nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého lva má pět tříd a dále má variantu občanskou a vojenskou.

Státní vyznamenání – Medaile Za zásluhy – 3 stupně

Naše nižší státní vyznamenání „Medaile Za zásluhy“ má tři stupně a dále se nijak nedělí. tyto stupně jsou odlišené barvou kovu a počtem pruhů na žluté stužce.

Státní vyznamenání – Řád Bílého lva za vítězství – 2 stupně

Československý vojenský řád Bílého lva „Za vítězství“ založený 9.2.1945 má dva stupně, dále pak kříž a tři medaile, stupně III. až V.

Čestný diplomový odznak krále Karla IV – třídy

Odznaky, vyznamenání, dekorace vydávala Svaz národních střeleckých gard (SNSG, SNG) následně Svaz branosti (SB) v několika třídách.

Nákupní košík