Flags friendship LIBERLAND + SERBIA – Srbsko odznak vlajky přátelství

200 

Vlajky: LIBERLAND + SRBSKO
Šířka: 26mm, výška: 17mm
Tloušťka odznak: 2mm
s hřebíčkem: 10mm
s čepičkou: 10,2mm
Čepička, průměr: 12mm
Katalogové č.: odzLbRsTP

Dostupnost: 20 skladem

Katalogové číslo: odzLbRsTP Kategorie:

Flags friendship LIBERLAND + SERBIA – Srbsko odznak vlajky přátelství

 

Badge flag friendship Liberland + Guatemala from the base metal colored to the buckling lapel.
Production of badges friendship. State flags, banners State Czech repupliky zraele as a symbol of Czech-Israeli friendship.
dimensions badge

 

Badges friendship LIBERLAND + SERBIA – Srbsko odznak vlajky přátelství

 

Width: 26 mm
Height: 17 mm
Thickness
t. badge: 2 mm
with cloves: 10mm
the cap: 10.2 mm
The cap
diameter: 12 mm
Height: 5.5 mm
Cloves (PIN)
The cap (hat)
Badge embossed, printed

This example is a separately manufactured coined badge, cutting out (carved) with irregular outlines of two plapolavých flags.
On the badge is applied subsequently printed.
It is a badge difference whether the hand-painted or printed is visible when viewed at an angle contours in contour markings are hand-painted in metal color. The contours are formed by the metal into the spaces is then manually applied paint.
advise flags

Advise hanging flags, wearing … Left side – home flag (important) on the right side – visit.
Combination of flags friendship

It can produce any combination of flags for this kind of badge can be printed any variation of any state, or even clubs in any color combination.
To produce badges flags used embossing and printing, it is also possible to use a combination embossing painting or manufacture of badges embossed enamel.
Surface, gold, silver

Manufacture of badges for flags, pennants is possibly coated with gold, gold ink which is either a galvanic deposition or already used in the manufacture of brass sheet, so in the future can not peel the badge. PRI-quality gold plating, surface treatment badge will catch patina (incorrectly Patyna). Gilded badges or darken after 50 years
Wall so can be used to manufacture flags badges surface silver plated or silver plated LAKOVANY or use rhodium.

 


 

Vlajky přátelství LIBERLAND + SRBSKO

Výroba odznaků přátelství. Státní vlajky, prapory států České republiky a států Evropské unie jako symbol přátelství.
ČR+SL, CZ+SL, Česká republika + SL, Česko-Slovinsko, Česko-SL, Česko – Slovinského přátelství, atd.
VÝROBA odznáčku.
VÝROBA odznáčku.
RAŽENÉ vysekávané a TIŠTĚNÉ. Odznáček do klopy.
Ručně ražené, následně tištěné, ručně lakované s povrchem do čočky, vlajky jsou jako plápolavé prapory.

Levá strana: ČR – Česká republika – česká vlajka
Pravá strana: SL – Slovinsko republika – slovinská vlajka

 

Rozměry, popis odznaku

Vlajky přátelství jsou vyobrazené, vyhotovené jako vlající prapory, plápolavé ve větru.
Materiál: Mosaz – Tombak, obecný kov
Povrch: vyboulený, lakovaný
Výroba: ražba + tisk
Šířka: 26mm
Výška: 17mm
Tloušťka
t. odznak: 2mm
s hřebíčkem: 10mm
s čepičkou: 10,2mm
Čepička – průměr: 12mm / výška: 5,5mm
Hřebíček (PIN) + Čepička (klobouček)
Katalogové č.: odzLbRsTP

 

Odznak ražený, tištěný

Tento příklad je samostatně vyráběný ražený odznak, vysekávaný (vyřezávaný) s nepravidelným obrysem dvou plapolavých vlajek.
Na odznak je následně nanášený potisk.
Rozdíl zda je odznak ručně malovaný, či tištěný je patrný při pohledu pod úhlem a kontury, obrysy u ručně malovaného odznaku jsou v barvě kovu. Obrysy jsou tvořeny kovem a do mezer je pak ručně nanášená barva.

 

Pořadí vlajek

Pořadí vlajek vyvěšení, nošení…  LEVÁ strana – domácí vlajka (důležitější) na PRAVÁ strana – návštěva.

 

Kombinace vlajek přátelství

Je možno vyrobit jakoukoli kombinaci vlajek pro tento druh odznaku je možno vytisknout jakoukoli variantu jakéhokoli státu, nebo i kluby, v jakékoli barevné kombinaci.
Pro výrobu odznaků vlajek se používá ražba a tisk, je také možno použít kombinaci ražba a malba, či vyroba odznaků ražených a smaltovaných.

 

Povrch, zlatý, stříbrný

Výroba odznaků vlajek, vlaječek je možná s povrchovou úpravou zlaté, zlacené barvy, která je buď nanešená galvanicky, nebo již ve výrobě použitý mosazný plech, tak se v budoucnu odznáček nemůže loupat. Při kvalitním zlacení, povrchové úpravě odznáček nebude chytat patinu (nesprávně patyna). Zlacené odznáčky nečernají ani po 50 letech
Steně tak je možný použít pro výrobu odznaků vlajek povrch stříbřený, případně stříbřený lakovaný, nebo použít rhodium.

 

Příklad Česko-Slovenské vlajky přátelství


Na fotofrafiích je příklad vyrobených odznaků vlajek přátelství. Odznaky, vlajky Česko-slovenského přátelství, tedy Česko-Slovenská vlajka, kdy česká vlajka je na levé straně a slovenská na pravé straně. Tyto státní vlajky, jsou vyvedené jako plápolavé prapory, což je vzhledově hezčí než obdelníkové státní vlajky.

 

Odznaky státních vlajek přátelství Evropské unie


Sada odznaků přátelství všech států EU. Odznáčky, odznaky přátelství ČR+EU, všechny státy.
Za výhodnější cenu je celá komplet sada 28ks vlajek přáteství ČR + EU

Nákupní košík