Odznak Raketomet postup vyroby

Odznak Rakety postup vyroby 2003. Fotopostup. Od fotografie, nákresů k odznaku. Uděleno 2004.
Primák, Brunclík, Hanza
Zde je zachycená výroba odznaku. Postup výroby prototypu mediale, vyznamenání, řádu je zde zachycena, od prvních fotografií, nákresů na pauzáky, slídy ve zvětšeném měřítku, až po ruční rytí detailů. Je to ta nejjemnějšípráce.
Rytec p.Hanza z rytectví, stejně jako ostatní rytci je velice pečlivý. Na obrázcích je pohled na rytí modelu. Rytecká dílna, stůl s nákresy, ruční rytí s mnoha nástroji. Pohled na pracovní stůl.
Přední strana

má velice detailně provedený vůz s raketami. Včetně nářadí, lan, zábradlí atd. Při výrobě, ručním rytí tohoto odznaku bylo použito mnoho fotografií, což páni technici uvítali.

Zadní strana
Primaks 2003 – výrobce
MB PS – Autoři návrhy
001 – udělené měli tříciferná čísla v jednom sledu bez rozlišení třídnosti
pplk. Petr BURDA – pouze velitel má na svém zlaceném odznaku své jméno !
Výroba medailí, výroba odznaků si vyžaduje preciznost. Výroba odznaku si vyžádala mnoho fotografií. Když se dělají návrhy odznaků, je zapotřebí mít dobrou stylovou koncepci, tedy rozvržení a znát hlavní důležité body. Při výrobě medaile, při výrobě odznaku, je důležitá jednoduchost. Když se tvoří návrhy odznaků, vychází se jak z potřeba soudobích, důležitých atributů, ale také je důležité sledovat historickou linii. Případně je důležitá výroba pamětních medailí, pamětních odznaků z minula, jakožto odkaz a tradice, na kterou se navazuje.
Pro výrobu pamětního odznaku, nebo ať je jakákoli výroba vyznamenání, je vhodná spolupráce s VHU (Vojenský historický ústav) Ač nemají mnoho ve svých sbírkách, jsou nápomocni v radách či upozorněních čeho se vyvarovat. Však je to instituce jako každá jiná a komunikace a odezva je snimi také taková. Důležité je opásat se trpělivostí asi taka stejnou, jako pásy tanku, který čeká unich před branamy.
Nákupní košík