Kříž Svatého Lazara – 2009 – výroba vyznamenání

Výroba vyznamenání, pamětní medaile – Kříž Svatého Lazara z Jeruzaléma, podle původního vyznamenání, uděleno Uděleno 13.6.2009

Menu obsah:
Kříž Svatého Lazara z Jeruzaléma
Kříž Svatého Lazara – zadání
Kříž Svatého Lazara 2009
Kříž Svatého Lazara – fotogalerie

 

Kříž Svatého Lazara z Jeruzaléma


Kříž Svatého Lazara z Jeruzaléma Předloha insignie. Nejvyšší insígnie řádu. Šerpa s křížem je symbol hodnosti a funkce nejvyššího představitele v zemi.
Výroba : Anglie
Stuha: brokátová
Barvy: vypalované smalty
Materiál: obecný kov, kříž ražený
Povrchová úprava: zlacené
Kříž Svatého Lazara z Jeruzaléma Předloha insignie

Kříž Svatého Lazara – zadání

Kříž Svatého Lazara 1 Zadání Oprava Výroba vyznamenání
Prosímte toto vyznamenání opravit, upravit na nový vzhled.
Kříž rytířský – Řád špitálníků Svatého Lazara z Jeruzaléma
Oprava méněpovedeného kříže na hezčí. Spíše to následně byla výroba vyznamenání z původního. Oprava tohoto vyznamenání, je finančně oněco levnější, než výroba vyznamenání nového. Takováto pamětní medaile se tedy dá přetvořit v něco hezčího. Opravy vyznamenání jsou rychlejší, než výroba nového.
Původní kříž je sice kompozičně vcelku hezký.
Však barvy nejsou hezké, natož povch lakovaný a pokovovení, které zalilo původní hezký reliéf, nečitelnost písmen degraduje tuto pamětní medaili, na pouťovou úroveň. Oprava vyznamenání na přední straně ponese plastické znázornění Pána Ježíše Krista a Lazara z Jeruzaléma. Výroba vyznamenání přední části bude provedena v obecném kovu s pokovením na zlatý povrch. Po odstranění barvy se odlíplo i zlacené pokovení a je patrný podklad. Kompozice zinku, cínu atd. Tři vyznamenání jsou položena vedle sebe, pro porovnání kompozice rozvržení a poměry, velikosti. Výroba středu vyznamenání bude také pokovena do zlatova. Stejně tak barvení, malování řádů a vyznamenaání bude podle původních modelů. Při lehkém zavadění o korunku, dochází k jejímu ulomení. Poškozené vyznamenání nelze opravit. Toto vyznamenání bylo vyrobeno z zinkocínové kompozice. Povrch a tvar je sice dobrý, výroba laciná, povrch po pokovení je dobrý, však mechanické vlastnosti jsou špatné. Tak dát do krabičky a nepoužívat.
Horní korunka Svatováclavská byla původně volena jako český atribut.
Navrhuji změnu pro odlišení, od původního vyznamenání, pamětního odznaku z roku 2002 a to místo korunky dát buďto závěs z lístečků, nebo štít s českým lvem.
1, Lístečky lipové. Česká výroba vyznamenání a odznaků dosti častou používá lipové lístky ať již jeden, více, nebo část věnce, či celý věnec lipových lístků
2, Štít s českým lvem. První výroba českých vyznamenání používala také znak, štít, kde je český lev.

Návrh kompozice závěsu vyznamenání LístkyNávrhy vyznamenání Různé kompozice závěsu

Fotografie původních medilí, křížů, před opravou, úpravou.

Kříž Svatého Lazara 2009


Uděleno 13.6.2009
Konečná verze pametní medaile. Kříž Svatého Lazara z Jeruzaléma.
Pohled před a po. Uděleno 13.6.2009 Původní kříž k opravě a následný výtvor
Původní provedení je ze slitiny zinkocín z tlakového lití.
Oprava vyznamenání byla provedena rekonstrukcí starého pamětního odznaku.
Středový medailon
byl odstraněn broušením. Následně dodán nový střed, který je kopií z vekokříže nejvyššího představitele v Čechách. Středový medailód je bronzový a zlacený ryzím zlatem výsledně v dukátové barvě.
Závěsná část
Z důvodu menší kvality původního výrobku, kdy se korunky odlamovaly, byl zvolen jiný český atribut.
Volba českého lva, byla dobrá. Výroba závěsu odznaku, byla volena ražení z obecného kovu, tombaku.
Smaltování odznaku pravým vypalovaným červeným smaltem dodalo řádu vyšší estetické hodnoty. Kombinace zelená bílá a červená, kdy byl použitý trasparentní smalt se jeví jako dobrý.
Také středová barva kříže je zelená transparentní a podtrhuje důležitost středového medailonu.
Povrchová úprava.
Výroba pamětního odznaku byla složena z mnoha dílů a materiálů, následně sletované, lepené, zavěšované a pro celkové sladění je vše přezlacené do jednotné barvy dukátového zlata. Zlaceno ve zlatící lázni. nánosem několika vrstev ryzího zlata na povrch. Nejen že pamětní odznak, kříž dostane celistvou barvu, ale je ochráněn venkovním vlivům. Ryzí zlato je odolné proti běžné oxidaci, takže barva je stálá a nezaniká.

Výroba vyznamenání, redesign původního vyzmenání, medaile z roku 2006 na rok 2009.

Kříž Svatého Lazara – fotogalerie

Po kliknutím na obrázek se zvětší.

 

Nákupní košík