Co je vyznamenání a pro koho je ?

Co je vyznamenání a pro koho je ? Na co slouží…
Vyznamenání jsou – státní a ostatní.
Podle zákona se dále dělí státní vyznamenání na : Řády a medaile. Toto jsou poze slovní označení, však může být medaile vypadající jako odznak a naopak odznak co je medaile nebo dokonce odznak co je ve skutečnosti řád.
Vyznamenání státní, jsou řízené zákonem
Vyznamenání vojenské, na ty se vztahují vojenské předpisy a pagrafy.
Vyznamenání civilní, dá se říci, že jsou dosti volné. Upravuje podmínky zřízovatel, vydávající, dárce.
Vyznamenání ať je státní, vojenské, nebo civilní je jakousi vizitkou obdarovaného a výraz díky a uznání dárce. Většinou vzorem, předpisem, pro  nošení a používání je právě zákon a grafickou předlohou spíše tradiční vyznamenání z historické minulosti.


Primak Výroba odznaku.Co je vyznamenání a pro koho je?Druhy vyznamenání,rozlišení medailí,delení odznaků.Výroba mincí medailí vyznamenanání ražba oprava

Nákupní košík